نویسنده = سید محمدرضا تقوی
بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس تجارب معنوی روزانه (DSES)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 149-165

سید محمدرضا تقوی؛ حمید امیری


مقدمه ای بر مفروضات و جایگاه کشف و الهام در فرآیند یادگیری از دیدگاه عالمان اسلامی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 141-160

محمدرضا تقوی؛ سید علی اکبر حسیینی؛ سید حسین سلیمی؛ جواد ملازاده