نویسنده = ���������� ��������
کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 7-26

10.30471/edu.2021.7010.2337

فاطمه هاشمی؛ محمد نجفی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی


ضرورت تربیت اجتماعی از دیدگاه آیت‎الله جوادی آملی

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 101-120

10.30471/edu.2021.7310.2384

محمد نجفی؛ اعظم شاه رجبیان


عاشورا تبلور دیدگاه‎های نوین تربیتی: سیرۀ تربیتی امام حسین (ع) بسترساز خودگردانی متعالی

دوره 15، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 31-46

10.30471/edu.2018.4534.1876

راضیه بدیعیان گورتی؛ محمد نجفی؛ محمدحسین حیدری