نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

      هدف مقاله تبیین نگاه تربیتی به روابط عاطفی همسران در آموزه­های دینی و روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی می­باشد.
بر این اساس، برخی از آموزه­های دینی در قلمرو توانمندی­های زوجین در زمینه روابط عاطفی آنان، توصیف محتوایی شده و آثار تربیتی روابط عاطفی موثر بین همسران بررسی گردیده است.
نتیجه بررسی­ها گویای آن است که از جمله مهم ترین توانمندی­های عاطفی همسران در سطح شناختی و نگرشی، مثبت نگری و حسن ظن و داشتن نگرشی نعمتی به وجود همسر است و در سطح رفتاری و عملکردی، برخورد محبت آمیز با همسر و داشتن رابطه زناشوئی مناسب و لذت بخش می­باشد. توانمندی های عاطفی ذکر شده در صورت شکوفا شدن می­توانند تأثیرات عمیقی بر روابط عاطفی همسران داشته و در نتیجه آثار تربیتی مثبتی از جمله خوش اخلاقی، قدرت کنترل خشم، پرهیز از مراء و جدال و تقویت رابطه با خدا و عشق به پروردگار را بر هر یک از آن­ها، بر جای بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Educational Look at Emotional Relations between Couples in Religious Teachings

نویسنده [English]

  • Ali Naghi Faqihi
چکیده [English]

The aim of this article is to clarify the educational look at emotional relations of spouses from religious teachings perspective; the methodology used is descriptive-analytic. On such bases, some of the religious teachings within the capability of the spouses in terms of emotional relations have been contently described and their educational outcomes between the spouses have been analyzed. The findings delineate that of the most important cognitive and attitudinal emotional capabilities are optimism and having a blessing attitude toward the spouse. In behavioral and practical aspect, intimate relations with spouse and having appropriate and enjoyable sexual relations are important capabilities. Should such emotional capabilities flourish in the spouses, the couples can get deep effects on their emotional relations and, consequently, bring about educational merits such as good-temperedness, control of anger, avoiding fights, reinforcing relations with God and love to Lord in both

کلیدواژه‌ها [English]

  • spouses’ relations
  • emotional capabilities
  • educational role
  • Nature
  • Religious Teachings