دوره و شماره: دوره 13، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-252 
8. دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دکارت

صفحه 186-167

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ حلیمه شیخ علیشاهی