دوره و شماره: دوره 17، شماره 40، تابستان 1401، صفحه 1-100 
2. حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

صفحه 23-33

کامران جباری؛ قاسم محمدیاری؛ زهرا اطمینان زره ناس


5. فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش‎های تجربی

صفحه 59-73

جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی


6. تبیین ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها

صفحه 75-92

فاطمه غلام زاده؛ محمد اکبری بورنگ؛ محسن آیتی