دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 1-227 
6. تربیت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 163-192

رحمت الله مرزوقی؛ عباس اناری‌نژاد


7. درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی

صفحه 193-217

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد رحمان‌پور