دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
1. حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

کامران جباری؛ قاسم محمدیاری؛ زهرا اطمینان زره ناس


2. ارزیابی مقایسه ای کیفیت فعالیت های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

محسن دیبایی صابر؛ علی حیدری قمی؛ امیرهوشنگ ملاحسینی


3. فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش های تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی


4. تاثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی بر مبنای تحلیل دینی- فلسفی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

عابدین درویش پور


5. راهبردها و راهکنش‌های فرزند پروری در مقطع نوجوانی بر اساس متون اسلامی و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

سید محمد افتخاری؛ محمدرضا سالاری فر


6. تبیین ویژگی‌های برنامه درسی آموزش ارزش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

فاطمه غلام زاده؛ محمد اکبری بورنگ؛ محسن آیتی


7. شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای ارزیابی عملکرد و بررسی رابطه‌ی آنها با بهره‌وری شغلی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

حمید رکن الدینی قلعه دژ؛ مژگان ضرغامی فرد؛ حسین زینلی پور


8. تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان با تحلیل داستان پرواز بسوی سیاره آزادی محمود حکیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

علیرضا مقدم