دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
1. روش تربیتی تغییر موقعیت در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

هادی حسین خانی


2. دلالت‌های تربیتی دعای عرفه در ساحت تربیت توحیدمدار با تکیه بر روش‌های تربیت اخلاقی عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

محمد بهشتی


3. ارزیابی میزان موفقیت اجرای طرح آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی (طرح کرامت) در مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

فریدون یزدانی


4. «آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سید نقی موسوی


5. نظام انضباط هیجانی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا


6. حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

کامران جباری؛ قاسم محمدیاری؛ زهرا اطمینان زره ناس


7. ارزیابی مقایسه ای کیفیت فعالیت های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

محسن دیبایی صابر؛ علی حیدری قمی؛ امیرهوشنگ ملاحسینی


8. نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

محبوبه توکلی؛ محمدجواد صافیان؛ یحیی قائدی؛ حسین اردلانی


9. فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش های تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی


10. تاثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی بر مبنای تحلیل دینی- فلسفی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

عابدین درویش پور


11. راهبردها و راهکنش‌های فرزند پروری در مقطع نوجوانی بر اساس متون اسلامی و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

سید محمد افتخاری؛ محمدرضا سالاری فر