نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم در مهاباد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مهاباد

10.30471/edu.2021.7129.2359

چکیده

هدف نوشتار حاضر، بررسی تجربه زیسته مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان مهاباد در مورد طرح کرامت است. برای نیل به این هدف، از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. روش‎های نمونه‎گیری این مطالعه، هدفمند و ابزار آن نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این مطالعه، به منظور برآورد میزان روایی، از رویه‌های ویژه کدگذاری و تحلیل استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی پایایی، از راهبردهای هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، ایجاد فرایندهای ساختارمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه‌های همگرا بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، فرایند کدگذاری سه‌گانۀ باز، محوری و انتخابی به‌کار برده شده است.
یافته‎ها حاکی از آن است که در طراحی، انتخاب و سازماندهی مهارت‌های طرح کرامت به ویژگی‌ها و نیازهای فراگیران توجه نشده است و اصول حاکم بر طراحی برنامه درسی، انتخاب و سازماندهی محتوا رعایت نگردیده است. همچنین، در مورد واحدهای کار طرح کرامت نیز همان کاستی‌های ذکر شدۀ مربوط به مهارت‌های طرح کرامت وجود دارد. علاوه بر این، در خصوص موانع اجرایی طرح کرامت می‌توان به کمبود منابع مالی، عدم تناسب طرح با ویژگی‌ها و نیازهای روان‌شناختی معلمان و دانش‌آموزان و نادیده گرفتن اصول انتخاب و سازمان‌دهی محتوا اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of lived experience of primary schools managers and teachers of Mahabad County about Keramat plan

نویسنده [English]

  • suliman Hosienkhah 1

1 teacher at Mahabad

چکیده [English]

This study aims the investigation of the lived experience of managers and teachers in the field of dignity plan in elementary schools. To achieve that, research method and sampling methods have been used phenomenological and purposeful and snow ball and tool is interviewing. The findings indicate that selective cods are keramat paln skils 1. Not pay attention to the characteristics and needs of the learners in the design of the curriculum. 2 Failure to adhere to the principles governing content selection and content organization. 3. Failure to take into account the principles governing curriculum design, in terms of work units. Disregarding the characteristics and needs of learners in curriculum designing 2 Not including the principles of selecting and organizing content on the strengths and weaknesses 1 Not including the principles of content selection and organization 2 Shortcomings in pre-service and in-service training 3 Disregarding the governing principles, on the barriers to the implementation of the Dignity Plan, the shortcomings in the education economy, and the lack of consideration of the principles of content selection and organization, 3 are inappropriate for the characteristics and psychological needs of teachers and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived Experience
  • Keramat Plan
  • moral education
1. اسدیان سرخی، سید‌هاشم (1396)، «بررسی اثربخشی طرح آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی (طرح کرامت) بر کنترل خشم و عزّت نفس دانش‌آموزان پسر دورۀ دوم ابتدایی مدارس شهر بهنمیر»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی آمل.
2. امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ ناهید دهقان‌نیری، زهرا رهنورد و سعیدعلی نوری (1391)، «روش تحقیق کیفی: پدیدار شناسی»، پرستاری و مامایی جامعنگر، سال 22، ش68، ص56−63.
3. آسیایی، ملیحه (1391)، «تجربه من از طرح کرامت»، رشد معلم، ش5، ص25−27.
4. بخشایش، علیرضا (1392)، «رابطه سبک‌های مدیرت کلاس با ویژگی‌های شخصیتی معلمان مدارس»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 4، ش2، ص185−198.
5. تقی‌پور ظهیر، علی (1380)، برنامهریزی آموزشی و درسی، تهران: آگاه.
6. جهان‌پور، علی‌محمد و حسین فکوری (1393)، «ارزیابی طرح آموزش مهارت‌های زندگی (طرح کرامت) بر بهداشت روانی و اعتماد به نفس دانش‌آموزان دورۀ اول و دوم ابتدایی شهرستان رشتخوار از دیدگاه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان ابتدایی1392−1393»، نخستینهمایشملیعلومتربیتیوروانشناسی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت.
7. حسنی، محمد (1393)، «بررسی و نقد طرح کرامت در دورۀ دبستان»، ارائه شده در پنجمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
8. ــــــــــ (1394)، «بررسی و نقد چارچوب نظری طرح کرامت در دوره دبستان»، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، ش5، ص21−26.
9. راستی، سمیه (1395)، «اثربخشی اجرای برنامه درسی طرح کرامت به روش قصه‌گویی بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان»، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد: دانشگاه تربیت حیدریه.
10. شاه‌مرادی، مرتضی؛ داوود میرزایی‌فر و موسی آداک (1396)، «بررسی میزان تناسب کتاب تاریخ سوم متوسطه با معیارهای انتخاب محتوا»، نقد کتاب کودک و نوجوان، دورۀ 4، ش14، ص125−147.
11. شرفی، حسن (1379)، «طراحی برنامۀ درسی هنر بر اساس سازمان دهی روان شناختی و منطقی»، تعلیم و تربیت، شماره 61، ص101-124.
12. صادقی، منصوره السادات؛ محمدعلی مظاهری و محمود حیدری (۱۳۸۵)، «میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا»، خانواده‌پژوهی، سال ۲، ش۶، ص177−197.
13. عرب‌نیا، مریم (1394)، «تأثیر آموزش بعد اجتماعی طرح کرامت بر افزایش مهارت‌های زندگی شهروندی دانش‌آموزان»، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز: مؤسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
14. عزیزی، غلامرضا (1387)، مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی، تهران: دبیزش.
15. فتحی واجارگاه، کوروش (1388)، اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی، تهران: بال.
16. فرخزاد، پرویز (1384)، راهنمایپژوهشتاریخی (کتابخانهای)، تهران: طهوری.
17. قورچیان، نادرقلی (1372)، «گامی در مسیر انتخاب محتوا در حوزه تخصصی برنامه درسی»، تعلیم و تربیت، ش33، ص37−63.
18. کریم‎زاده، اسماعیل؛ مرتضی شکوهی، مهرداد سیاه‌پشت، سیاوش روحانیان، ربیع سجادی و ملیحه پیغمبرزاده (1389)، آموزش آداب و مهارتهای زندگی اسلامی (طرح کرامت) کتاب راهنمای معلم پایۀ پنجم، تهران: یادمان هنر اندیشه.
19. ملکی، حسن (1389)، برنامهریزی درسی (راهنمای عمل)، مشهد: پیام اندیشه.
20. میرزاپورتیزخراب، پروین (1395)، ارائۀ چارچوبی نظری برای طرح کرامت در مدرسه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.
21. موسی‌پور، نعمت الله (1381)، مبانی برنامهریزی آموزش متوسطه، مشهد: آستان قدس رضوی.
22. یوسفی افراکتی، ربابه و پروین صمدی (1396)، «میزان موفقیت برنامه درسی آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی (طرح کرامت) بر کسب مهارت حل مسئله دانش‌آموزان»، پژوهش در برنامهریزی درسی، دورۀ 14، ش25، ص141−153.