نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه باقرالعلوم

10.30471/edu.2022.8463.2561

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحول معنای علم و تاثیر آن بر حذف تربیت دینی از نظام آموزش عمومی کشور است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی با استفاده از تکنیک اسنادی - کتابخانه ای بوده و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی قرن ها، مسلمانان همواره مفهوم «علم» را در معنای «فائز» به کار برده و به باور ایشان، مسیر طلب علم درواقع همان مسیر فوز و فلاح و رستگاری انسان است. این درحالی است که از قرن نوزدهم بنیان معرفتی علم تغییر کرده و علم حسی عهده دار شناخت جهان پیرامون شد. معنای جدید علم، ظرفیت های جدیدی برای تسلط و غلبه انسان بر جهان طبیعی و اجتماعی معرفی کرده و به همراه خود ساختارهای جدیدی مانند نظام آموزش عمومی کشور را نیز بنا نهاد. نظام آموزش عمومی کشور با تولید و ترویج معنای علم «غالب»، این باور را در ذهن و جان دانش آموزان نهادینه می‌کند که هدف آنها از علم آموزی باید به خاطر سپاری و کسب اطلاعات در جهت غلبه بر جهان طبیعی و اجتماعی برای رسیدن به سود و منفعت مادی بیشتر باشد. بنابراین، خواسته یا ناخواسته نوع تربیت جدیدی در دستور کار نظام آموزش عمومی کشور قرار گرفته که در تقابل کامل با «تربیت دینی» بوده و در نهایت به حذف آن منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of the meaning of science and its effect on the elimination of religious education from the public education system of the country Community Verified icon

نویسندگان [English]

  • Hosein Raeisi 1
  • ali asghar eslami tanha 2

1 S

2 bagher -al- olom

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the evolution of the meaning of science and its impact on the elimination of religious education from the public education system. The method of this research is descriptive-analytical using documentary-library technique and the results of studies show that over the centuries, Muslims have always used the concept of "science" in the sense of "Faiz" and, according to them, the path. Seeking knowledge is in fact the path of victory and salvation of man. However, since the nineteenth century, the epistemological foundation of science has changed and sensory science has become responsible for knowing the world around it. The new meaning of science introduced new capacities for human domination and domination over the natural and social world, and with it also established new structures such as the country's public education system. The country's public education system, by producing and promoting the meaning of "dominant" science, institutionalizes the belief in the minds and souls of students that their goal of learning science must be to memorize and acquire information in order to overcome the natural and social world to achieve To be of greater material benefit. Therefore, willingly or unwillingly, a new type of education is on the agenda of the country's public education system, which is in complete opposition to "religious education" and has ultimately led to its elimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation of the meaning of science
  • Religious education
  • Faiz science
  • Public education system
  • Dominant science