بررسی وتحلیل روشهای پرورش تفکر خلاق در سیره معصومان(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استخراج روشهای پرورش تفکرخلاق در روایات با رویکرد تحلیل متن صورت گرفته است .درابتدا به تحلیل مفهومی تفکر خلاق در متون اسلامی بطور خاص و روانشناسی معاصر بطورعام پرداخته شده و روشهای  ذیل برای پرورش تفکر خلاق در سیره معصومان(ع) استخراج گردیده است که عبارتنداز: روش پرسشگری، استقلال فکری، تشبیه معقول به محسوس، تجدید سازمان تفکر، گفتگو ومذاکره علمی ومشاهده کنجکاوانه طبیعت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Methods of Developing Creativity in Infallibles’ Conduct

نویسندگان [English]

  • Javad Maddahi 1
  • Seyyed Ali Hoseinizadeh 2
چکیده [English]

The main aim of this research study is to extract the methods for developing creativity prescribed in Islamic Sunah, through content analysis. To do so, conceptual analysis of creativity in the Islamic texts, in particular, and in contemporary psychology, in general, has been discussed; then, the methods of developing creativity in prophet Mohammad and Imams’ conducts have been extracted; the creative methods of thinking are as follows: enquiry, independence in thinking, making subjective similar to objective, regaining the thought organization, negotiation and scientific argumentation, as well as curious observations of nature

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative thinking
  • infallibles’ method
  • developing creativity