نویسنده = ���������� ����������������
تأثیر آوای قرآن‌ کریم بر اضطراب پیش از امتحان دانش‌ آموزان

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116

سید نبی الله قاسم تبار؛ ایراندخت فیاض؛ سید عبدالله قاسم تبار؛ حامد امیدی


بررسی مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در سیره معصومان(ع)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 7-28

مرضیه کریمی؛ ایراندخت فیاض