داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

 

 

حجت‌الاسلام دکتر سعید بهشتی                    دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 حجت‌الاسلام دکتر محمد داودی                      استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام دکتر محمد کاویانی ارانی           عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام صادق کریم‌زاده                          عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی‌(ره)

حجت‌الاسلام محمد بهشتی                          عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام محمود نوذری                        عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر بهرام محسن‌پور                                  عضو هیئت ‌علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

دکتر ایراندخت فیاض                                 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر پروین صمدی                                    عضو هیئت  علمی دانشگاه الزهراء

دکتر حسن ملکی                                       دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی                      عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر رضا علی‌نوروزی                                عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر زهرا شعبانی                                      عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت

دکتر سوسن کشاورز                                  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

دکتر  اکبر صالحی                                      عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدمهدی سجادی                              عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالعظیم کریمی                                عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات تعلیم و تربیت

دکتر علی‌نقی فقیهی                                   عضو هیئت علمی دانشگاه قم

دکتر کیوان بلندهمتان                                  عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر محسن فرمهینی فراهانی                         عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

دکتر محمد کاویانی                                        عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر محمدجعفر پاک‌سرشت                         استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمدحسن شریفی‌نیا                            عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر محمود سعیدی رضوانی                        عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نعمت‌الله موسی‌پور                              عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدعلی حسینی‌زاده                                   عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمدرضا سالاری‌فر                                     عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه