داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

نام داور وابستگی سازمانی
محمد آتشک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
حمیدرضا آراسته استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
ابوتراب احمدپناه دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،محقق درزمینه هنر اسلامی باگرایش گرافیک وتصویرسازی
پروین احمدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- پایه 26
محمد رضا احمدی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی ره
آقای دکتر اخوی
حسین اژدری‌زاده عضو گروه جامعه شناسی
محمد اسعدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عدنان اسلامی هیئت ع لمی
سید حسن اسلامی اردکانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان
حسن اشرفی ریزی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد رضا امام جمعه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مرتضی امینی فر
حسن انصاری مدیرگروه روانشناسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی
دکتر اورجی
محسن ایمانی مدیر گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس و عضو دائمی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، تهران، ایران.
دکتر بارانی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
حسین باغگلی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رمضان برخورداری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
حسین بستان نجفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
کیوان بلندهمتان هیأت علمی دانشگاه کردستان
علی همت بناری عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
مریم بناهان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
سعید بهشتی دانشگاه علامۀ طباطبائی
محمد بهشتی عضو گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسن بوسلیکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد جعفر پاک سرشت
صالحه پریایی
عباس پسندیده عضو هیئت علمی دارالحدیث
علی احمد پناهی هیات علمی
محمدتقی پیربابایی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علی پیروز
جعفر ترک زاده دانشگاه شیراز
طیبه توسلی عضو هیأت علمی/ دانشگاه قم
عبدالله توکلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مسعود جان‌بزرگی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا جعفری هرندی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
جعفر جهانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
حسین جوان آراسته عضو هیات علمی پژوهشگاه
محمدعلی حاجی ده آبادی عضو هیات علمی دانشگاه قم
عباس حبیب زاده دانشیار دانشگاه قم
محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
افضل السادات حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید رضا حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسین حسینیان مقدم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید علی حسینی زاده هیئت علمی
علی محمد حکیمیان عضو هیئت علمی گروه حقوق
ابوطالب خدمتی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر خزائلی
محمد خزائی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس .پژوهشگر برتر درحوزه هنر اسلامی وتصویرگری
فریبا خوشبخت عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مصطفی دانش پژوه عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد داودی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد داوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا دهشیری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
نیکو دیالمه عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
عبداله رجبی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
داود رحیمی سجاسی پردیسان خیابان شهیدان تقوی مجتمع سیدرضی بلوک 7 واحد 6
هادی رزاقی هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
عباسعلی رستمی نسب دانشگاه شهید باهنر کرمان- گروه علوم تربیتی
شیرین رشیدی دانشگاه علامه طباطبایی
بهروز رفیعی عضو هئیت علمی علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اکبر رهنما عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
سید احمد رهنمایی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره)
محمد جواد زارعان مؤسسه اخلاق
خانم دکتر زارعی استاد یار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، د انشگاه پیام نور، تهران، ایران
آقای محمدحسین زارعی رضائی گروه الهیات و معارف اسلامی، پردیس آیت الله طالقانی(ره)،دانشگاه فرهنگیان، قم/ایران
انسیه زاهدی معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء(س)
محمدرضا سالاری فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علی ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
سید مهدی سجادی دانشگاه تربیت مدرس
نرگس سادات سجادیه دانشگاه تهران
محمود سعیدی رضوانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا سلیمانی عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا سلیمانی گروه کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پز شکی اصفهان
محمدصادق شجاعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد شجاعیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زهرا شعبانی پژوهشکده تعلیم و تربیت
عباس شفیعی عضوهیات علمی
بابک شمشیری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
احمد شهامت
علی شیروانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علیرضا صادقزاده قمصری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
اکبر صالحی دانشیار گروه فلسفه تعلیم وتربیت ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
مینا صدری مدیر گروه نقاشی و مجسمه سازی، دانشگاه تهران، پردیس هنرها
مسعود صفایی مقدم استاد
پروین صمدی دانشیار/دانشگاه الزهرا(س)
محمد حسین طالبی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید محمدرضا طباطبایی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مجید طرقی دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی طغیانی دانشگاه اصفهان
اسدالله طوسی عضو هیئت عملی
سید محمود طیب حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد عالم‌زاده نوری
فریبا عدلی دانشگاه الزهرا
علی عسگری سایر
فریبا علاسوند مرکز مطالعات زنان
جمیله علم الهدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سید حمیدرضا علوی بخش علوم تربیتی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
باقر غباری‌بناب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد فتحعلی خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علی فتحی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فرزانه فرخ فر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
محسن فرمهینی فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ومعاون فرهنگی دانشگاه شاهد
علی‌نقی فقیهی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
محمدجواد فلاح
حفیظ الله فولادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد فولادی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم
ایراندخت فیاض مدیر گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی فیض
یحیی قائدی هیات علمی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا قائمی مقدم محقق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
خشایار قاضی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد (تربیت هنری )
حسین کارآمد عضو هیئت علمی
مجید کافی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد کاویانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
صادق کریم‌زاده عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی
کبری کریم زاده اموزش وپرورش
عبدالعظیم کریمی
سوسن کشاورز عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
معصومه کیانی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل گائینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علی لطیفی استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
طاهره ماهروزاده مدیر گروه قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
معصومه محترم دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
بهرام محسن پور عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی
هدی السادات محسنی سهی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
رمضان محمدی مدیر گروه تاریخ
مهدی محمدی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
رحمت الله مرزوقی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
منصور مرعشی دانشگاه چمران اهواز
محمد هادی مروجی طبسی گروه علوم تربیتی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ایران
زهرا معارفوند فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی
حسن ملکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی مهدیان استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
سید محمد تقی موحد ابطحی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ستاره موسوی دکتری تخصصی علوم تربیتی و مدرس دانشگاه، پژوهشگر مستقل
سید نقی موسوی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
هادی موسوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد صادق موسوی نسب موسسه امام خمینی
سیدمحمدرضا موسوی نسب کرمانی
زهره موسی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق - پردیس خواهران
حسین مولودی استاد همکار جامعه المصطفی
محمد حسن میرزامحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
سعید ناجی
محمود نوذری عضو هیئت علمی
رضاعلی نوروزی دانشگاه اصفهان
محمدرضا نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
فاطمه وجدانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد جواد وزیری فرد دانشگاه قم
مراد یاری دهنوی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیده راضیه یاسینی