درباره نشریه

 فصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی»

تعلیم و تربیت به عنوان یکی از نهادهای اسلامی در جامعه عهده‌دار انتقال میراث فرهنگی به نسل جدید است که در ضمن این انتقال، آنها را شکل داده و استعدادهای آنها را رشد می­دهد و فرد و جامعه را به تکامل می‌رساند. هر گونه ناهماهنگی و ناسازگاری بنیادین میان فرهنگ جامعه و تربیت رایج در آن به تضاد و اختلال در عملکرد جامعه می‌انجامد. بنابراین، کارایی و رشد و ارتقای جامعه و افراد آن به کارایی و سازگاری تربیت با فرهنگ جامعه وابسته است.

از آنجا که کشور ما اسلامی است، تربیت آن در صورتی کارا و با فرهنگ آن سازگار خواهد بود که از فرهنگ غنی اسلام سیراب شده باشد. تجربه تاریخی نشان داده که تربیت اسلامی هرگاه به معنای دقیق کلمه در جامعه‌ ما رواج داشته، افراد و جامعه را در مسیر کمال و رشد قرار داده است. در دوران معاصر راه‌حل بسیاری از مشکلات موجود رجوع به تعلیم و تربیت اصیل اسلامی است. به همین علت گروه علوم‌تربیتی پژوهشگاه به انتشار فصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» به عنوان نخستین نشریه علمی پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در ایران، اقدام کرده تا بتواند مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را با کمک متخصصان و پژوهشگران این رشته بررسی و زمینه را برای رشد و شکوفایی تربیت اسلامی در کشور فراهم آورد.

مهم­ترین اهداف این فصلنامه انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ تربیت اسلامی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینه‌ مناسب برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر آموزش و پرورش رسمی کشور در راستای تطابق بیشتر با تعلیم و تربیت اسلامی است. موضوعاتی نظیر: فلسفه‌ تعلیم و تربیت اسلامی، مکتب‌ها و رویکردها در تعلیم و تربیت اسلامی، فقه تربیتی، مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی، آرای و اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روان‌شناسی تربیتی با نگاه اسلامی، مباحث تطبیقی، حیطه‌ها و ابعاد تعلیم و تربیت در اسلام، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی، روش‌شناسی تحقیق در تربیت اسلامی و بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی از موضوعات مورد توجه فصلنامه «تربیت اسلامی» است.

مجله علمی پژوهشی تربیت اسلامی از سال 1384 با انتشار اولین شماره، فعالیت خود را آغاز نموده است. این نشریه به صورت الکترونیکی مقاله های پذیرفته شده خود را به جامعه علمی کشور عرضه می نماید. برای گسترش ضریب نفوذ نشریه، چکیده های مقالات به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار مخاطبان خارجی قرار داده می شود. 

دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

حق انتشار 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY-ND 3.0 می باشد.

 نویسنده ای که قصد انتشار مقاله در این نشریه را دارند به شرایط زیر پایبند هستند

الف. حق نشر برای نویسنده می باشد و نویسنده تحت مجوز  Creative Commons Attribution License به مجله این امکان را می دهد که مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراک گذاشته منوط به اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ شود  و  به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره بشود. 

ب. نویسنده ها قادر به ورود و جدا از ترتیبات قراردادی اضافی برای توزیع غیر انحصاری از نسخه منتشر شده این مجله از کار (به عنوان مثال، آن را به یک مخزن نهادی و یا انتشار آن در یک کتاب)، با اذعان به انتشارش به این مجله است.

پ. نویسنده مجاز و تشویق به ارسال کار خود به صورت آنلاین می باشد (به عنوان مثال، در مخازن سازمانی و یا در وب سایت خود) حتی قبل و در طول فرآیند ارسال، به شرط آنکه  به مبادلات تولیدی منجر شود، و همچنین استناد به آثار منتشر شده رعایت شده باشد. 

 

هزینه انتشار

6.000.000 ریال که بعد از پذیرش مقاله و صدور گواهی انتشار و درج در مقالات آماده انتشار مجله برای چاپ اخذ می‌شود.