پرسش‌های متداول

مجله در چه زمینه‌های مقاله می‌پذیرد؟

فلسفه‌ تعلیم و تربیت اسلامی، مکتب‌ها و رویکردها در تعلیم و تربیت اسلامی، فقه تربیتی، مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی، آرای و اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روان‌شناسی تربیتی با نگاه اسلامی، مباحث تطبیقی، حیطه‌ها و ابعاد تعلیم و تربیت در اسلام، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی، روش‌شناسی تحقیق در تربیت اسلامی و بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی از موضوعات مورد توجه دوفصلنامه «تربیت اسلامی» است.

پذیرش مقاله چه اندازه زمان می‌برد؟

مقالات ابتدا توسط سردبیر یا قائم‌مقام سردبیر بررسی می‌شوند و چنانچه از استانداردهای لازم برخوردار باشند و در راستای اهداف دوفصلنامه باشند برای داوران ارسال می‌شود و نتیجه نهایی، پس از جمع‌بندی نظرات داوران از سوی سردبیر به نویسنده اعلام خواهد شد.

آیا پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، امکان صدور گواهی پذیرش وجود دارد؟

خیر، گواهی پذیرش تنها پس از تایید مقاله از سوی داوران انجام می‌شود.