نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
درآمدی بر معرفت‌شناسی سهروردی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 161-180

سید حسن هاشمی اردکانی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی