نویسنده = ������ ���������� ���������� ������ �����������������
رابطه بین دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 141-153

نازی عبدالله‌پور؛ میر روح‌الله سید مهدوی اقدم؛ حسین قلی‌زاده؛ زینب علی اشرفی زکی