نویسنده = ������������������������� ����������
ملاحظات تربیتی ناظر بر فیلم و انیمیشن کودک از دیدگاه رویکرد اسلامی عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.30471/edu.2023.8181.2514

نرگس سادات سجادیه؛ صدیقه سلطانی‌نژاد