تحلیل محتوای کتابهای دین وزندگی دوره دبیرستان براساس میزان برخورداری آنها از مولفه‌های وحدت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای کتابهای دین وزندگی دوره دبیرستان براساس میزان توجه به مؤلفه‌های وحدت اسلامی است. رویکرد این پژوهش، رویکرد ترکیبی کمی و کیفی و ابزار اندازه‌گیری، اسنادی (مراجعه به کتابهای بینش دینی دوره دبیرستان) و روش جمع‌آوری داده‌ها روش تحلیل محتوا است. یافته‌های به دست آمده در این پژوهش، حکایت از این دارند که مولفه‌های وحدت اسلامی در کتابهای دین و زندگی عبارتند از: اصول دین مشترک، فروع دین مشترک آداب و آیین‌های مشترک، اخلاق اسلامی و بالاخره تاریخ مشترک. در مجموع یافته‌ها نشان می‌دهند که تنها برخی مولفه‌های مربوط به وحدت اسلامی در کتابهای دین و زندگی دوره دبیرستان مطرح شده‌اند. پیشنهاد می شود که کتابهای درسی دوره متوسطه از جهت برخورداری از مولفه های وحدت اسلامی مورد تجدید نظر قرارگیرند وبخشهایی جهت آشنایی بیشتر متربیان شیعه با مذاهب دیگر به کتابهای درسی اضافه گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the Textbooks Entitled ‘Religion and Life’ Secondary School Textbook: Islamic Unity Parameter

نویسندگان [English]

  • babak shamshiri
  • shahrzad shah sonni
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate and analyze the content of the ‘Religion and Life’ secondary school textbook with regard to Islamic unity parameters. The approach in this study is mixed method approach and the measurement instrument is documentary (high school books for the course of religion and life) and the date collection is content analysis. The findings indicate that the Islamic unity parameters are as follows: common fundamentals of religion, common secondary principles of religion, common customs, Islamic morality, and common history. The research shows that only some of the Islamic unity parameters are discussed in these books. It is suggested that these books be reconsider for the inclusion of some of the parameters which would make Shiite students more familiar with other Islamic sects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allame Tabatabaee views
  • the kinds of sciences
  • acquired science
  • educational implication
  • Islamic education
  • foundation of education
  • curriculum