آسیب‌های تربیت دینیِ کودکان مقطع پیش‌دبستانی از نظر متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

چکیده

مسئله پژوهش حاضر این است که از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش‌دبستانی آسیب‌های تربیت دینی کودکان پیش‌دبستانی را شناسایی نماید. پرسش‌های تحقیق عبارت‌اند از: آسیب‌های تربیت دینی کودکان در مقطع پیش‌دبستانی کدام است؟ راه‌حل‌های مناسب برای درمان این آسیب‌ها چیست؟ و چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان نظرات مصاحبه‌شوندگان حوزه‌های مختلف وجود دارد؟ مطالعة حاضر از جمله تحقیقات کیفی است. در این مطالعه از مصاحبة نیمه‌باز و روش نمونه‌گیری هدفمند برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تعداد مصاحبه‌شوندگان 18 نفر است که 8 نفر متخصص علوم تربیتی و روان‌شناسی، 4 نفر علوم دینی، 2 نفر ادبیات کودک و 4 نفر مربی پیش‌دبستانی هستند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای عرفی یا رابطه‌ای بهره گرفته شد، به این صورت که نتایج از درون داده‌ها به دست آمده‌اند. عمده‌ترین آسیب‌های شناسایی‌شده در این مطالعه عبارت‌اند از: عدم توجه به اصل دین‌یابی، عدم توجه به تجارب دینی فردی، در نظر نگرفتن اصل فطرت، عدم دین‌محوری در برنامة تعلیم و تربیت، عدم رعایت آزادی در تعلیم و تربیت به‌ویژه تربیت دینی، رعایت نکردن میانه‌روی و سرانجام عدم به‌کارگیری تخیل و استفاده از زبان هنر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children's Religious Educational Damages in Primary Schools From the Viewpoints of Experts in Educational Sciences, Psychology, Religious Sciences, Children's Literature and Primary Schools Teachers

نویسندگان [English]

  • Babak Shamshiri 1
  • Marzieh Nowzari 2
چکیده [English]

The present study was to recognize children's religious educational damages via interview with experts in educational sciences, psychology, religious knowledges, children's literature and primary school teachers. The questions of research are as follows: what are children's religious educational damages in primary schools based on the interviewee's viewpoints?, what are right solutions to repair the recognized damages according to interviewee's opinion?, and one marginal question: what are the similarities and differences between the interviewee's opinions in educational sciences, psychology, religion, literature and primary schools teachers?. This study was a qualitative research which used a half-open interview to collect required data of research. Number of experts participated in the survey was 18. 8 out of 18 were experts in educational sciences and psychology, 4th interviewees were experts in religious knowledges, just 2 experts in children literature and 4th primary school teachers. Considering the purpose of this research, it must be mentioned that a systematic sampling was used through collection of data which were analyzed by rational or conventional content analysis method and results were inferred from the collected data. The most important damages recognized through the research were listed below: neglecting the principle of seeking religion by person and focusing on teaching religion instead, not taking individual religious experiences into account, not considering the principle of priority of being, not administering religion-oriented educational program, not caring about the principle of freedom in education particularly religious one, disregarding equilibrium and finally not using imagination and art in education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Religious education
  • primary school
  • Psychology
  • educational sciences
  • religious knowledges
  • children's literature