کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره به نگرش آیینی به جامعه و فرهنگ، مفهوم آیین و پانزده ویژگی مهم آن، تبیین شده و مبنایی برای بحث در خصوص آیین‌های گوناگون زورخانه‌ای ارائه شده است. همچنین با معرفی زورخانه و پیشینۀ آن، برخی کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه‌ای به مثابه مکانی فراورزشی و تربیتی، تشریح شده‌ است.
پرسش‌های مقاله عبارتند از: کارکردهای آیینی و فرهنگی زورخانه‌ها کدامند؟ زورخانه‌ها در تربیت افراد و در تقویت و توسعۀ تربیت فرهنگی جامعۀ ایران چه نقشی دارند؟ آیا در شکل ظاهری بخش‌های گوناگون زورخانه، حرکات و اعمال حاضران و نیز در تأسی به امور قدسی و اذکار و دعاها، به وجوه تربیتی این موارد توجه شده است؟ عناصر زیباشناختی آیین‌های زورخانه‌ای، از جمله لباس‌های متحدالشکل، موسیقی و ریتم حرکات ورزشی و‌...، چه نقشی در تربیت ایفا می‌کنند؟
در بررسی آیین‌های مرسوم ورزش‌ زورخانه، رویکردی توصیفی و مردم‌نگارانه در تحلیل موضوع به کار رفته و مفروض اساسی آن، اثربخش بودن آیین‌های زورخانه‌ای در تربیت شرکت‌کنندگان در این آیین است. در پایان، این نتیجه گرفته شد که اجرای آیین‌های زورخانه، این محل را از یک مکان صرفاً ورزشی فراتر برده و کارکردهای فرهنگی و تربیتی مؤثری به آن بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational and cultural functions of sacraments in palestra

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Razieh Yasini
assistant professor, Research institute for culture, art and communication,
چکیده [English]

This paper points to custom-like attitudes towards society and culture ,  as well as the concept of plestra sacrament and its fifteen attributes. Moreover, a basic is presented for discussing different palestra sacraments.  Besides , through introducing palestra and its background , some cultural and educational functions of palestra sacraments as a meta- sport place are explained.
The research questions of the study are as follows: what are the sacrament and cultural functions of palestra ? what  are the roles of palestras in training, reinforcement and development of cultural communities in Iran? Does the different parts of palestra represent any inclination to divine affairs, prayer, recitals in order to educate the participants? What are the role of uniforms, aesthetic elements of sacraments, music, and rhythmic movements in training?
The approach in  surveying the sacraments of palestra was descriptive and demographic in analyzing the effectiveness of palestra sacraments in training of the participants. In the end, the findings revealed that practicing palstra sacraments has given a role more than just a sport place but a place with effective cultural and training functions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sacramenst
  • training
  • palestra
  • culture