نقش وراثتی مادر در تربیت فرزند از دیدگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

چکیده

در خانواده، که یکی از عوامل مهم در تربیت فرزندان است، مادر نقش بسیار تأثیرگذار در تربیت فرزند دارد. نقش برجسته مادر در تربیت فرزند به لحاظ محیطی بر کسی پوشیده نیست، اما نقش وراثتی او مورد غفلت واقع شده است. این پژوهش اهمیت نقش وراثتی مادر را در مقایسه با پدر از طریق تحلیل آیات و روایات اسلامی بررسی کرده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که از دیدگاه اسلام نقش وراثتی مادر در تربیت فرزند مانند نقش محیطی او بیش از پدر است. از این‌رو، در جامعه اسلامی باید نقش وراثتی مادر نیز جدی گرفته شود.
 
 
 
کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inheriting role of mother in child training: an Islamic perspective

نویسنده [English]

  • Seyyed ali Hoseinzadeh
, assistant professor, Research institute for Hawzah and university
چکیده [English]

 
Mother in the family has a paramount role in child training; the essential role of mother cannot be neglected in environmental training, but the inheriting role has been, to s great extent, neglected. This research investigates the inheriting role of mother compared with that of father through analysis of verses and Islamic narrations. The findings revealed that, from Islamic perspective, the role of mother is more important in both environmental and inheriting training; therefore, the inheriting role of mother should be taken serious.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • inheritance
  • mother
  • Islamic training
  • child training