نظریه پردازش، پذیرش و پرورش دین: رویکردی نرم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

برای انتقال هر مفهوم ارزشی مثل ایثار و شهادت، رویکردهای متفاوتی متصور است. اما معیار درستی یک رویکرد را بایستی در خارج از آن جستجو کرد و آن چارچوبی است که آن مفهوم، در آن طرح می‌شود. پژوهش حاضر، تلاش می‌کند تا متناسب با مستندات اعتقادی، سند ملی آموزش و پژوهش‌های روان‌شناختی، ضمن ارائه تبیینی از راهبرد آموزش دین به شیوة انتقال فرهنگ ایثار و شهادت بپردازد. براساس این دیدگاه، رسیدن به مفاهیم عالی‌تر دینی مثل ایثار و شهادت در گرو طی فرایند اصولی مراحل پردازش، پذیرش و پرورش دین است. در مرحلة پردازش، مفاهیم مبنایی دین آموزش داده می‌شود و تأکید بر فهم و درک یادگیرنده است. در مرحلة پذیرش، فرد به صورت انتخابی و اختیاری در معرض پذیرش پیام کلی (مبانی، ضرورت، اهمیت و اهداف) دین قرار می‌گیرد. در مرحلة بعد، نظام آموزشی ضرورت پرورش دستورات الهی در درون فرد (خودسازی) و سپس اقامه دین در سطح جامعه (جهاد) را برای یادگیرنده تبیین می‌نماید. بر این اساس، به میزانی که نظام آموزشی موفق می‌شود تا فرد را در طی مراحل یادشده هدایت نماید، مفاهیم عالی‌تر دینی (مثل ایثار، شهادت یا انتظار) گسترش خواهد یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Processing, Acceptance and Promotion of Religion; A Soft Approach to Cultural Transformation of Martyrdom and Altruism

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Taghavi
چکیده [English]

There would be different approaches to cultural transformation of value based concepts such as martyrdom and altruism. However, it is difficult to judge which approach is the best one without having a general framework and strategy in which the concept is defined. The present study has tried to set out a strategy of religious education for cultural transformation of martyrdom and altruism. According to this point of view, acquisition of higher religious values such as martyrdom and altruism depends on going through three fundamental processes including processing, acceptance and promotion of religion. By processing, religious key concepts are taught. The emphasis in this stage is on the receiver's understanding. In the second stage, learners are exposed to the selection and acceptance of general message (involving principles, necessity, significance and objectives of the message) randomly, and finally the educational system is supposed to encourage learners to internalize religious basic concepts and instructions (self-improvement) and then they try to extend these concepts to their society. Hence, to the extend the educational system is helpful in conducting learners going through those processes, higher religious concepts such as martyrdom, altruism and waiting for savior (Intizar) should be expanded through society

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious instruction
  • Theorizing
  • martyrdom and altruism
  • Shiraz university