جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان

چکیده

عقل، عاطفه و عمل سه عنصر اساسی تربیت اخلاقی هستند. دربارة تأثیر و برتری عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی، بحث‌های فراوانی شده است. این مقاله قصد ندارد به بررسی این نکته بپردازد که آیا بین این دو ثنویت است یا وحدت، چرا که امروزه دیگر از ثنویت‌هایی که شاید قرن‌ها به طول انجامیده است دیگر خبری نیست. آنچه که در این پژوهش مطرح می‌شود جایگاه و نقش عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی با توجه به زمان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از منظر زمان عواطف در دوران اولیة کودکی عواطف زودتر از امور عقلانی و انتزاعی حضور و ظهور پیدا می‌کنند. بر این اساس تربیت اخلاقی باید از احساسات شروع شود و بهترین زمان دوران کودکی است، چون دنیای کودکی دنیای مملو از عواطف و احساسات است. از این‌رو تربیت اخلاقی صحیح، در گرو اهتمام و توجه به هر دو ب‍ُعد عقل و عاطفه با توجه به عنصر زمان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Reason and Emotion in Moral Education

نویسندگان [English]

  • Ahmad Salahshoori 1
  • Mohammad Reza Yoosefzadeh 2
چکیده [English]

Reason, emotion and practice are three important elements of moral education. Lots of discussions have been taken place on the significance and impact of reason and emotion in moral education. This research paper was not to find that if there is such a dualism between these two ones or a kind of unification between them, and that is because of the fact that there are few arguments about dualities anymore today, those which were existed for a long time. The present study was to recognize the position of reason and emotion in moral education and their importance according to time factor. The studies showed that emotion appears earlier than reason at the beginning years of childhood (early childhood). Moral education starts with emotion. Since childhood is a stage of life characterized with the increase of emotion, it is known the best time for practicing moral education. Decent moral education depends on regarding both reason and emotion and considering time factor, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reason
  • Emotion
  • Time
  • approaches
  • moral education