بررسی مفاهیم اخلاقی و مفاهیم ضد اخلاقی در پویانمایی‌های عرضه شده برای کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی مفاهیم اخلاقی و ضداخلاقی در پویانمایی‌ها تهیه شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است؛ به این منظور تعدادی از پویانمایی‌های ایرانی و خارجی انتخاب شدند و در هنگام تماشای هر یک از آنها پرسشنامه‌ای تکمیل گردید. نتایج عبارتند از: در پویانمایی‌های ایرانی و ایرانی خارجی از میان مفاهیم اخلاقی کمک به نیازمندان در رتبه اول؛ تلاشگری در رتبه دوم و کارگروهی در رتبه سوم، در پویانمایی‌های خارجی از میان مفاهیم اخلاقی کمک به نیازمندان در رتبه اول؛ تلاشگری به همراه کارگروهی در رتبه دوم و خوش‌اخلاقی در رتبه سوم قرار داشتند. در پویانمایی‌های ایرانی مفاهیم اخلاقی در مقایسه با پویانمایی‌های خارجی بیشتر بود. در پویانمایی‌های ایرانی، خارجی و ایرانی خارجی از میان مفاهیم ضد‌اخلاقی بی‌احترامی به حقوق دیگران در رتبه اول؛ دروغگویی در رتبه دوم و افراط و زیاده‌خواهی در رتبه سوم قرار داشتند. در پویانمایی‌های ایرانی مفاهیم ضداخلاقی در مقایسه با پویانمایی‌های خارجی کمتر بود. این تفاوت‌ها با استفاده از روش آماری آزمونt  گروه‌های مستقل معنی‌دار نبود. همچنین در پویانمایی‌های ایرانی و ایرانی خارجی مفاهیم اخلاقی از مفاهیم ضد‌اخلاقی بیشتر بود و در پویانمایی‌های خارجی برعکس بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of moral and immoral concepts in animations produced for kids and teens

نویسندگان [English]

  • Nasrin Masaeli 1
  • Shaghayegh Nik Nesahn 2
1
2
چکیده [English]

This paper aims at studying moral and immoral concepts in the animations provided for kids and teens. The methodology used in this study is content analysis. To this aim, some of Iranian and non-Iranian animations were watched and some questionnaires were developed in the Iranian animations, the emphasized concepts were helping the poor, hard-working, and group-working respectively. In the non-Iranian animations, the emphasized concepts were helping the poor, hard-working along with group-working, and good-temperedness, respectively. The Iranian animations delineated more instances of moral concepts. Regarding immoral concepts, non-Iranian animations emphasized on disrespecting others, lying, and extremism respectively. In Iranian animations immoral concepts were less emphasized. The differences, however, achieved through t-test was not significant.  Furthermore, in Iranian-non-Iranian animations more cases of moral concepts were delineated while in non-Iranian animations the immoral cases were more than moral ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral concepts
  • immoral concepts
  • animations
  • kids and teens