برنامه اصلاح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

یکی از روش‌های دستیابی به علوم انسانی اسلامی (علم دینی)، اجرای نظام‌های اجتماعی اسلامی در متن زندگی عینی است. تحقّق یافتنِ نظام‌های اجتماعی موضوع مطالعۀ پژوهشگران را دگرگون می‌کند و امکان مطالعات جدید و در نتیجه، شناسایی عناصر جدیدی در زندگی اجتماعی را فراهم می‌کند. برای تحقق عینی و تدریجی نظام‌های اجتماعی اسلامی می‌توان از برنامه­ریزی برای اصلاح سبک زندگی متناسب با جهان‌بینی اسلامی استفاده کرد. سبک زندگی از سویی مسیر اصلاحات در نظام‌های اجتماعی است و از دیگر سو، روشی برای ممکن ساختن مطالعۀ کنشگران اجتماعی است. در عرصۀ تربیت رسمی، مدرسه محیط قابل کنترلی است که با برنامه‌ریزی برای اصلاح سبک زندگی مرتبط با آن، اهداف آموزش و پرورش پیگیری و مطالعات تربیتی تسهیل می‌شود. در این مقاله با معرفی ویژگی‌های سبک زندگی نشان داده می‌شود که اصلاح برنامه‌ریزی شدۀ سبک زندگی راهکار مناسبی برای تحقق نظام تربیتی اسلام و در نتیجه، بسترسازی برای دستیابی به علوم تربیتی اسلامی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lifestye and islamic education

نویسنده [English]

  • Mohammad Fathali Khani
چکیده [English]

One of the methods of achieving Islamic education (religious science) is the performance of Islamic social systems in the context of life. Actualization of social systems would change the issues of research and provide opportunities for new studies. Accordingly, new elements in social life would be recognized. In order to objectively and gradually actualize Islamic social systems, one can utilize planning for reformation of lifestyle according to Islamic ideology. Lifestyle, on the one hand, is the path for social reforms, and on the other, a method for provision of social interaction studies. In the arena of Islamic education, school is a controllable environment which can facilitate follow-up of education ministry aims and educational studies through planning for the so-called related lifestyle. This paper, through   characterization of lifestyle, delineates that planned reforms in lifestyle is a suitable guideline for actualization of Islamic education system; hence, it would provide a background for attaining Islamic education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic humanities
  • Islamic education
  • religious science
  • lifestyle
  • Mohammad Bagher Sadr