تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم‌سنجی دانشگاه تهران

3 کارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

چکیده

هدف اصلی این نوشته، تحلیل محتوای 151 مقاله منتشر شده در 20 شماره دوفصلنامه علمیپژوهشی «تربیت اسلامی» است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که در هر شماره این نشریه، ۷.۵۵ مقاله منتشر شده که ۸۰.۸ درصد آنها با استفاده از روش کتابخانه‌ای نوشته شده بودند. ۷۷.۳ درصد از مقاله‌ها را نویسندگان مرد نوشته‌اند. بیش از ۵۸ درصد از نویسندگان مقاله‌ها نیز دارای مدرک دکتری بودند. ۴۱.۷ درصد از مقاله‌های نوشته شده تک مؤلفه بودند. در بین دانشگاه‌ها نیز دانشگاه اصفهان با ۴۰ مقاله، پژوهشگاه حوزه دانشگاه با ۳۰ مقاله و دانشگاه تهران با ۲۳ مقاله بیشترین سهم را در انتشار مقاله‌های این نشریه عهده‌دار بودند. از میان موضوعات مختلف مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی نیز 22 درصد مقاله­های منتشر شده مربوط به حیطه­ها و ابعاد تعلیم و تربیت اسلامی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of the articles published in Islamic education bi-quarterly (1384-1394)

نویسندگان [English]

  • mehdi mohammadi 1
  • Masomeh Hasan Khani 2
  • masome omid 3
1 corresponding author, assistant professor, librarianship department, university of Qom
2 MA student of librarianship, university of Tehrans
3 BA in librarianship, university of Qom
چکیده [English]

The main aim of this article is the content analysis of the articles published in the last 20 issues of the journal. The design of the study is applied research utilizing content analysis. The findings revealed that in each of the issues7.55 articles have been pubished; 80.8% of the articles were library research; 77.3% of the articles were written by male writers; more than 58% of the authors were PhDs; 41.7% of the articles were written by a single author; among the university writers, Isfahan university submitted 40 articles, research institute for Hawzah and university 30 articles, university of Tehran 23 articles, respectively. The issues covered in the article were basically concerned with aspects of education in Islam (22%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Islamic education bi-quarterly
  • Farsi articles
ابراهیمی میلاجردی، زینب؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1393)، «مطالعه‌ کمی و کیفی مقالات فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی از سال 1387−1391»، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،20 (3)، ص423−445.
تبریزی، منصوره (1393)، «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی»، علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)، 64 (64)، ص105−138.
دبیرخانه کمسیون بررسی نشریات علمی کشور (۱۳۹۰)، آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۸، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (چاپ نشده) قابل دسترسی از:
رشیدی آشتیانی، اعظم؛ حسن‌لاریجانی، حجت‌اﷲ (1390)، «تحلیل محتوای نشریه‌های علمی−پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال‌های 1385−1389»، برنامه‌ریزی و بودجه، 16 (3)، ص133−157.
رضایت، غلامحسین (1394)، «تحلیل محتوایی و استنادی مقاله‌های چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 23 (26)، ص105−138.
ریاحی‌نیا، نصرت؛ نوابی‌نژاد، شکوه (1390)، «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه تحقیقات زنان»، تحقیقات زنان، 5 (1)، ص99−111.
ساروخانی، باقر (۱۳۸۹)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلطانی، محمدرضا (1393)، «بررسی، تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی»، (14 شماره)، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسینg، 6 (2)، ص185−214.
صالحی، کیوان؛ رحیمی، حسین (1385)، «تبیین فرآیند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی» (آی اس آی)، فصلنامه کتاب، 17 (2)، ص141−160.
ضیایی، علی؛ الهی، علیرضا؛ بخشوده‌نیا، ایمان (1392)، «تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1 (3)، ص52−62.
ضیغمی، رضا؛ باقری نسامی، معصومه؛ حق‌دوست اسکوئی، فاطمه؛ نیکروش، منصوره یادآور (1387)، پرستاری ایران، 21 (53)، ص41−52.
طهماسیان، نگین (1386)، تحلیل محتوای کتاب‌های قصه و داستان کودکان گروه سنی «ب» و «ج» منتشر شده سال‌های 13801385 از نظر تأثیر آنها بر درمان ترس و ضطراب و افسردگی کودکان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
عسگری، بهمن؛ الهی، علیرضا؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1393)، «تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (22)، ص155−172.
محمدی، مهدی؛ متقی‌دادگر، امیر؛ مطهری‌نیا، ایمان (1394)، «تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی−کلامی در سال‌های 1378−1391»، پژوهش‌های فلسفی کلامی، 16 (4)، ص149−171.
محمدی‌فر، غلامرضا (1387)، «نگاهی به کاربردهای روش تحلیل محتوا»، پیام پژوهش، 8 (88)، ص26−31.
http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ScientificPublicationsCommission.aspx