تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف اساسی نظام آموزش ‌و پرورش، هدایت آگاهانه به‌سوی ارزش‌های اخلاقی برای جهت‌دهی به زندگی دانش‌آموزان است. این موضوع، در حیطه اخلاق جنسی با توجه به فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی برای تشکیل زندگی مشترک، در معرض ارزش‌های متعارض قرار گرفتن و نیرومندی غریزه جنسی دارای اهمیتی ویژه‌ است. براین‌اساس، هدف این پژوهش، تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی در اسلام، با روش توصیفی−تحلیلی است. بنابراین، با توجه به ‌نظام ارزشی اسلام در حیطه اخلاق جنسی، مبانی همچون فطری بودن ارزش‌های اخلاقی، خیر علی‌الاطلاق بودن خداوند، اعتباری بودن ارزش‌ها، ثبات و تغییر در ارزش‌ها و عدالت استخراج شد. تأثیر این مبانی در اخلاقی جنسی به ترتیب عبارت‌اند از: عفت و حیا، حجاب، غیرت، ازدواج؛ خداوند معیار ارزش‌های اخلاق جنسی، اعتبارسازی، اعتباریابی؛ ساختارمند شدن اخلاق جنسی، فهم نسبتاً آسان دیگر سیستم‌های اخلاق جنسی؛ رعایت اعتدال، تناسب و هماهنگی بین زوجین، عدالت عاطفی در تعدد زوجات و عدالت اجتماعی بین زن و مرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation axiological foundations of sexual morality from Islamic view

نویسندگان [English]

 • mohammad sharif taherpour 1
 • mohammad reza sharafi 2
1 Department of science of education, faculty of literature and humanities science, University of malayer
چکیده [English]

Explanation axiological foundations of sexual morality from Islamic view
One of the main goals of the education system is to consciously lead to ethical values to guide students' lives. This issue, in the context of sexual ethics, is particularly important because of the gap between sexual maturity and economic maturity for the formation of common life, exposure to the conflicting values and the strength of sexual instinct .Accordingly, the purpose of this study is to explain the values of sexual morality in Islam that has been done by descriptive-analytical method. Therefore, in view of the value system of Islam in the field of sexual morality, the foundations consist of being innate moral values, God as the absolutely present, normatively of values; constancy and change in values, and justice have been extracted. The influence of this foundation on morality of sex to arrange consist in: chastity and mercy, veil, marriage, God as the criterion of sexual morality values, making moral norms structuration of sexual moral behavior, harmony between couples, justice in behavior and affection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual morality
 • axiological foundations
 • principle
 • Islam
 1. * قرآن کریم

  1. باقری، خسرو (1380)، پژوهشی برای دستیابی به فلسفه آموزش ‌و پرورش جمهوری اسلامی ایران، تهران، وزارت آموزش ‌و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
  2. باقری، خسرو (1380)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: مدرسه.
  3. بهشتی، سعید (1389)، تأملات فلسفی در تعلیم ‌و تربیت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
  4. بهشتی، محمد (1385)، «تربیت جنسی از منظر فیض کاشانی»، حوزه و دانشگاه، س2، ص89−113.
  5. جمشیدى، محمدحسین (1380)، نظریه عدالت از دیدگاه فارابى، شهید صدر و امام خمینىe، تهران: پژوهشکده امام خمینىe.
  6. حافظ‌نیا، محمدرضا (1382)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چ9، تهران: سمت.
  7. حسنی، محمد (1383)، «بررسی دیدگاه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، س34، ش2، ص199−224.
  8. راسل، برتراند (1352)، زناشویی و اخلاق، ترجمه مهدی افشار، تهران: کاویان.
  9. راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1374)، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه غلامرضا خسروی، تهران: مرتضوی.
  10. رولین، برنارد (1394)، علم و اخلاق، ترجمۀ سعید عدالت‌جو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  11. طاهرپور، محمدشریف؛ محمدرضا شرفی و خسرو باقری و جهانگیر مسعودی (1392)، «تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام»، تربیت اسلامی، س8، ش17، ص51−73.
  12. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1359)،اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقالۀ ششم، قم: اسلامی.
  13. ـــــــــــــ (1363)، تفسیر المیزان، ج2 و 3، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، تهران: امیرکبیر.
  14. ـــــــــــــ (1374)، تفسیر المیزان، ج1 و 5، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، تهران: امیرکبیر.
  15. غفوری‌نژاد، محمد، (1394)، «نظریه فطرت و آرای جامعه‌شناختی و معرفت‌شناختی علامه طباطبایی»، انسانپژوهی دینی، س12، ش33، ص51−76.
  16. فرمیهنی فراهانی، محسن (1378)، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، تهران: اسرار دانش.
  17. فیض‌الاسلام، سیدعلی‌نقی (1377)، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران: فقیه.
  18. مطهری، مرتضی (1352)، عدل الهی، قم: صدرا.
  19. مطهری، مرتضی (1377)، مجموعه آثار، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، قم: صدرا.
  20. مطهری، مرتضی (1377)، مجموعه آثار، فلسفۀ حجاب، قم: صدرا.
  21. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1376)، تفسیر نمونه،تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  22. ویل دورانت (1385)، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  23. هولمز، رابرت ال. (1382)، مبانی فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: ققنوس.

   

  منابع عربی

  1. ابن‌ابی‌الحدید (1387ق)، شرح نهج‌البلاغه، الجزءالتاسع عشر، بتحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی‌جا.
  2. النوری الطبرسی، الحاج میرزا حسین (1407ق)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، الجزء رابع عشر، قم: تحقیق و نشر مؤسسه آل‌البیت.

   

  1. Abdul Hamid, M. A., (2017), Moral decay and Hollywoodization in the Muslim World, http://www.ihrc.org.uk/publications/briefings/11883-moral-decay.
  2. Ausaf, A., (2001), Islam rethought: gender, sexuality, and marriage in Islam., Without place and Publisher.
  3. Eniola, S. G., )2013), “An Islamic perspective of sex and sexuality: A lesson for contemporary Muslim”,. Journal of Humanities And Social Science. Vol. 12, Issue 2, PP.20-28.
  4. Galeniece, A., (2004), “A concept of sexual immorality and its consequences in the Bible”, Journal of the Adventist Theological Society, 15/2 .pp.128–141.
  5. Greenwood, J., Guner, N., (2010), “Social change: The sexual revolution”, International Economic Review, Vol. 51, No 4, PP. 893-923.
  6. Morris, J., (2016), Christian Sexual Ethics in an Age of Individualism,. The institute for faith and learning at Baylor University.
  7. Munfarida, E., Soeratno, S. Ch. Syamsiatun, S.,(2017), “Truth and love in sexual ethic of Islam”, Kalam, Vol. 11, No. 1. PP. 1-28.
  8. Rizvi, S. M., (1994), Marriage and morals in Islam, Published by the Islamic Education & Information publication Centre Toronto, Canada.
  9. Sharafi, M. R, taherpour, M .Sh., (2013), “The ontological foundations of sexual ethics”, Hekmat Quarterly Journal, an international journal of academic research, seventh issue, PP 11-32.
  10. Tukker, M., (2013), “Where sexuality and spirituality meet: An assessment of Christian teaching on sexuality and marriage in relation to the reality of 21st century moral norms”, Original Research, PP.1-8.