درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقاله حاضر شناسایی الزامات آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه را با توجه به جایگاه ویژه‌ای که این قشر در هدایت دینی جامعه دارند، به‌عنوان هدف اصلی دنبال کرده است. در این مقاله از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شده است. در جامع، مورد بررسی از میان طلاب، مدیران و جمعی از متخصصان سواد رسانه‌ای در حوزه، براساس قاعده اشباع نظری دوازده نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده‌اند و تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری و مقوله‌بندی مفاهیم استخراج‌‌شده از مصاحبه‌ها بوده است. یافته‌ها ذیل چهار مقوله اصلی اینگونه استحصال شد: 1. ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب که شامل زیرمقوله‌های «نقش رسانه در عصر حاضر»، «کاهش ضریب آسیب‌پذیری در مقابل رسانه‌ها»، «جایگاه مهم رسانه در مباحث تبلیغی» و «لزوم توجه به منویات رهبری درباره رسانه» شد؛ 2. وضعیت کنونی آموزش سواد رسانه‌ای در حوزه که براساس اظهارات مصاحبه‌شوندگان هیچ‌گونه سیاست آشکار و پنهانی درباره بحث آموزش سواد رسانه‌ای وجود ندارد؛ 3. پیش‌نیازهای آموزش سواد رسانه‌ای که شامل آگاهی‌بخشی به طلاب و مدیران و طبقه‌بندی و تیپ‌شناسی طلاب می‌شد؛ 4. موانع و محدودیت‌ها در مسیر آموزش سواد رسانه‌ای نظیر مشکلات ساختاری، سازمانی، کمبودها و مشکلات مربوط به طلاب. ارزیابی وضعیت و سیاست‌های حوزه‌های علمیه در حوزه سواد رسانه‌ای، یاریگر مدیران و سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌ در زمینه ارتقای سطح سواد رسانه‌ای طلاب در حوزه‌های علمیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Analysis of Emerging Well-Being Behavior in Isfahan City; a Phenomenological Approach

نویسندگان [English]

 • Siavash Salavatian 1
 • Zahra Mardani 2
 • Majid Saadati 3
1 IRIBU
2 ATU
3 IAU
چکیده [English]

Nowadays well-being issues and public utility activities have become a source of interest among communities of different tendencies and attitudes. This fact highlights placing more emphasis over the importance of scholarly approaches regarding dealing with such matters. As like, frequently, we can find signs of well-being intents in a great number of people. However, there is no adequate anticipants and underlying conditions to lead people to a well-bieng behaviour. In this paper, based on a qualitative phenomenonology approach and on the grounds of Golaizzi’s method or multi-stage classification, a deep interview course from community of charity managers is desined to extract the key factors of emerging well-being behaviour among Isfahan citizens. Reaching these factors, moving toward realizing and enacting the well-being behaviour in individuals can be facilitated and consequently charities will witness prosperity in their material and non-material resources.In pursuing the key factors of emerging well-being behaviour in people, the concluding key factors based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) are grouped in three categories of attitude-based factors, norm-based factors, and behaviour controling perception based factors. The results from classification of charity managers’ experiences in three-category TPB show that the category of attitude-based factors with the most frequency in the analized experiences plays more important role in the emerging well-being behaviour in the people living in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emerging Well-being Behavior
 • Attitude
 • Charity
 • Potential Benefactor
 • actual Benefactor
 1. امیر انتخابی، شهرود و سیدمسعود رجبی (1387)، پژوهش‌نامه سواد رسانه‌ای، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2. ایران‌پور، پرستو (1389)، میزان سواد رسانه‌ای و نقش آن در استفاده از رسانه‌های تعاملی: بررسی رفتار ارتباطی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات.
 3. باکینگهام، دیوید (۱۳۸۹)، آموزش رسانه‌ای: یادگیری، سواد رسانه‌ای و فرهنگ معاصر، ترجمه حسین سرافراز، تهران: دانشگاه امام صادقj.
 4. براون، جیمز (1385)، «رویکردهای سواد رسانه‌ای»، ترجمه پیام ایزدی، فصل‌نامه رسانه، س17، ش4.
 5. بیات، حجت‌الله (1386)، «حوزه علمیه و ضرورت آینده‌نگری و تحول تبلیغی»، مبلّغان، ش100.
 6. حسین‌زاده، اکبر و مرتضی محمدی (۱۳۸۹)، «سواد رسانه‌ای: ضرورت دنیای امروز»، کلیات کتاب ماه، ش153.
 7. شبیری، حسنیةالسادات (1392)، آموزش سواد رسانه‌ای در فضای مجازی مقایسه وب‌سایت مدیا اسمارتس کانادا و وب‌سایت سواد رسانه‌ای ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. طلوعی، علی (1391)، سواد رسانه‌ای: درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
 9. قاسمی، طهمورث (1385)، «سواد رسانه‌ای رویکردی جدید به نظارت»، فصلنامه رسانه، س17، ش4.

10. محمودی کوکنده، سیدمحمد (1390)، بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان حوزه آموزش‌ و پرورش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

11. معتضدی، سینا (1393)، پیشنهاد الگوی بومی ارتقای سواد رسانه‌ای نوجوانان در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صداوسیما.

12. موسوی انزهایی، سیده مهدیه (1391)، بررسی تأثیر میزان سواد رسانه‌ای معلمان بر گسترش مدل تفکر انعکاسی دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی.

 1. Celot, P. (2009), In Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels, Brussels: European Commission.
 2. Commission of European Communities. (2009), A European approach to media literacy in the digital environment, Brussels, annex B framework media literacy study.
 3. Livingstone, S. (2004), Adult Media Literacy: A Review of the Research Literature, London: Department of Media and Communication.
 4. Toman, Elizabeth (1995), The 3 stages of media literacy, uk.pp.2,3.