روش‌های مدیریت زمان در سیرۀ حضرت زهرا (علیها السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه دانشگاه کاشان

2 استادیار دانشگاه الیگودرز

چکیده

استفاده بهینه از زمان در موفقیت انسان نقش بسزایی دارد که این جز با مدیریت زمان دست‌یافتنی نیست. با توجه به اهمیت بهره‌وری مناسب از زمان این پرسش مطرح می‌شود که با چه روش‌هایی می‌توان از زمان استفاده بهینه نمود؟ هدف مقالۀ حاضر پاسخ به این پرسش با روش توصیفی−تحلیلی در سیرۀ حضرت زهراB است. نگارنده با دقت و توجه در محتوای روایات و نگاهی نو به احادیث به تحلیل آن پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حضرت زهراB در تمامی ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و عبادی فعال بوده‌اند و این جز با مدیریت زمان امکان‌پذیر نیست. براساس پژوهش حاضر روش‌های مدیریت زمان در زندگی آن حضرت عبارتند از: 1. تقسیم ‌کار؛ 2. عدم تأخیر در انجام امور؛ 3. حفظ اطلاعات ارزشمند؛ 4. وجود مکان معین و مناسب برای هر وسیله؛ 5. انجام چند کار هم‌زمان؛ 6. رقابت؛ 7. استراحت و نشاط؛ 8. توجه به زمان حال

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time Management Methods in Fatimat Al-Zahra’s (PBUH) Tradition

نویسندگان [English]

 • tahereh sadat sayednari 1
 • Mohammadhossin ghasempeyvand 2
1 Kashan University
2 Faculty Member of the University of Aligoturs
چکیده [English]

Using time optimally plays a significant role in humans’ success which is only accessible via time management. Given the significance of proper productivity of time, the question arising here is what methods can be employed for using time optimally? The present article aims to answer this question using a descriptive-analytical method and a library study of Zahra's (PBUH) tradition. The author carefully analyzed the content of the narrations and a new view of the hadiths. The research findings indicated that Fatimat al-Zahra (PBUH) was active in all aspects of personal, family, social and worship, and this is not possible with time management. The methods of time management in her life are: 1- division of work; 2- no delay in doing; 3- Preservation of valuable information; 4- Presence of suitable place for each device; 5- Performance of multiple tasks simultaneously; 6- competition 7- relaxation 8-  and attention to the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • • time management . Fatimat al
 • Zahra .Management Methods . Education methods
 1. قرآن (ترجمه محمدمهدی فولادوند).
 2. ابن‌بابویه، محمد بن على (1378ش)، عیون اخبار الرضا، تهران: جهان.
 3. ـــــــــــــــ، (1376ش)، الأمالی، چاپ ششم، تهران: کتابچى.
 4. ـــــــــــــــ، (1403ق)، معانی الأخبار، محقق/ مصحح: علی‌اکبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏.
 5. ـــــــــــــــ، (1413ق)، من لایحضره الفقیه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏.
 6. ابن بابویه، على بن حسین (1404ق)، الإمامة و التبصرة من الحیرة، قم: مدرسة الإمام المهدىf.
 7. ابن‌حمزه طوسى، محمد بن على (1419ق)، الثاقب فی المناقب، قم: انصاریان.
 8. ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربى (1385ق)، دعائم الإسلام‏، ‏‏محقق/ مصحح: آصف فیضى، ‏قم: مؤسسة آل‌البیتb‏.
 9. ابن‌شاذان قمى، أبوالفضل شاذان بن جبرئیل (1363ش)، الفضائل (لابن شاذان القمی)، چاپ دوم، قم: رضی.
 10. ابن‌شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على (1379ق)، مناقب آل أبی‌طالبb‏، قم: علامه.
 11. ابن‌طاووس، على بن موسى (‏1406ق)‏، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: بوستان کتاب.
 12. اربلى، على بن عیسى (1381ق)، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، تبریز: بنى‌هاشمى.
 13. بحرانى اصفهانى، عبدالله بن نورالله‏ )1413ق(، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال، قم: مؤسسة الإمام المهدىf.
 14. برقى، احمد بن محمد بن خالد (1371ق)، المحاسن‏، محقق/ مصحح:‏ جلال‌الدین محدث، قم: دارالکتب الإسلامیة.
 15. بستانى، فؤاد افرام (1375ش)، فرهنگ ابجدى، مترجم: رضا مهیار، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلامی.
 16. پاشازانوس، احمد (79)، «نگاهی به کاربرد انواع «فاء» در زبان عربی»، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء، س1،ش33، ص19−36.
 17.  تریسی، برایان (1393)، تفویض اختیار نظارت و سرپرستی، مترجم: مهدی قراچه داغی، تهران: ذهن‌آویز.
 18. حافظ‌نیا، محمدرضا (1387)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ چهاردهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 19. حمیرى، عبدالله بن جعفر (1413ق)، قرب الإسناد، محقق/ مصحح: مؤسسة آل‌البیتb‏، قم: مؤسسة آل‌البیتb.
 20. رحمانی همدانی، احمد (1378)، فاطمة الزهراءB بهجة قلب المصطفیn، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.
 21. علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر (1982م)، نهج الحقّ و کشف الصدق،بیروت: دارالکتاب اللبنانی‏.
 22. سید الرضی، محمد بن حسین (1414ق)، نهج‌البلاغه، قم: هجرت.
 23. ـــــــــــــــ، (1379ش) نهج‌البلاغه، ترجمه دشتى، قم: مشهور.
 24. ـــــــــــــــ، (1379ش)، ترجمه و شرح نهج‌البلاغة (فیض الإسلام)، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض الإسلام‏.
 25. شعیری، محمد بن محمد (بی‎تا)، جامع الأخبار، نجف: مطبعة حیدریة.
 26. طبرسى، حسن بن فضل(1412ق/ 1370ش)، مکارم الأخلاق، چاپ چهارم، قم: الشریف الرضى.
 27. طبرسى، على بن حسن (1385ق/ 1965م/ 1344ش)، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، چاپ دوم، نجف: المکتبة الحیدریة.
 28. طبرسى، فضل بن حسن (1390ق)، إعلام الورى بأعلام الهدى، چاپ سوم، تهران: اسلامیه.
 29. طبرى آملى، محمد بن جریر بن رستم (1413ق)، دلائل الإمامة، قم: بعثت.
 30. طوسى، محمد بن الحسن (1411ق) مصباح المتهجد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.
 31. ـــــــــــــــ، (1407ق)، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 32. ـــــــــــــــ، (1414ق) الأمالی، محقق/ مصحح: مؤسسة البعثة، قم: دارالثقافه.

33. عاملی، جعفر مرتضی (1388)، الصحیح من سیره النبی الاعظم، مترجم: محمد سپهری، عنوان کتاب ترجمه شده: سیرت جاودانه، چاپ پنجم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

34. عیسی‌خانی، احمد (1393)، مهارت‌های سازماندهی،تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

35. قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، چاپ یازدهم، تهران: مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن.

36. قربانی، حسن و حسن خسروی (1384)، «نگاهی دیگر به مدیریت زمان»، فصلنامه دانش حسابرسی، سال پنجم، ش16.

37. قطب‌الدین راوندى، سعید بن هبةالله (1409ق)، الخرائج و الجرائح، محقق/ مصحح: مؤسسة الإمام المهدىg‏، قم: مؤسسه امام مهدىf‏.

38. قطب‌الدین راوندى، سعیدبن‌هبة الله (1407ق)، الدعوات/ سلوة الحزین، قم:‏ انتشارات مدرسه امام مهدىf.

39. قمى، على بن ابراهیم (1404ق)، تفسیر القمی، چاپ سوم، قم: دارالکتاب.

40. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق (1407ق)، الکافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

41. لیثى واسطى، على بن محمد (1376)، عیون الحکم و المواعظ، محقق/ مصحح: حسین حسنى بیرجندى، قم: دارالحدیث‏.

42. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى (1377ش)، زندگانى حضرت زهرا(س)، (ترجمه ج43 بحارالأنوار)، ترجمه نجفى، تهران: اسلامیه.

43. مصباح یزدی، محمدتقی (1388)، جامی از زلال کوثر، تحقیق و نگارش: محمدباقر حیدری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

44. مطهری، مرتضی (1386)، حکمت‌ها و اندرزها، چاپ دوم، تهران: صدرا.

45. منسوب به جعفربن‌محمدg، امام ششمg (1400ق)، مصباح الشریعة، بیروت: اعلمى.

46. منسوب به حسن‌بن‌علىg‏، (1409ق)، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکریg‏، قم: مدرسة الإمام المهدی(عج).

47. نیلی‌پور، مهدی (1386)، مدیریت زمان، ج2، چاپ چهارم،قم: سلسبیل.

48. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى (1410ق)، مجموعة ورّام، قم: مکتبه فقیه‏.

49. هنری، اِ.لیبینگ (1377)، راهنمای بهره‌وری شخصی، مترجم: علیرضا ترکی، اصفهان: ارکان.