مقایسه دیدگاه کانت وخواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر به معرفی و مقایسه دیدگاه کانت و خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص تربیت اخلاقی می‌پردازد. هدف از نگارش آن بررسی تطبیقی نظرگاه کانت به عنوان فیلسوف معرف جهان غرب و خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک متفکر اسلامی است تا از رهگذر آن بتوان راهبردها و راهکارهای عملی در تربیت اخلاقی را استنباط کرد.
در این مقاله به ترتیب به معرفی و مقایسه نظرات این دو درباره ماهیت اخلاق، هدف‌های تربیت اخلاقی و روش‌های اساسی تربیت اخلاقی با استناد به آثار و نوشته‌های اصلی آنها اشاره شده و در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between kant's and Nasir al-din viewpoint Tousi's moral education

نویسنده [English]

  • Akbar Rahnema
چکیده [English]

 
The present article is to introduce and compare kant's and Nasir al-din Tousi's attitudes towards moral enucation. The reason for presenting the article is to give a comparative analysis between kant's view as the introducer of west philosophy from one side, and Nasir al-din Tousi's as one of the Islamic thinkers from other side. Through this comparison the author is to conclude the practical approuches of moral education.
Through the article the author first give, an introduction Then compare the views of both mentioned thinkers on the essence of morals, the goals of moral education and the basic methods of moral education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morals
  • moral education
  • Nasir al-din Tousi
  • Kant