گزارشی از آرای فلسفی صدرالمتالهین و دلالت‌های تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

پیش‌ فرض‌های فلسفی و دیدگاه‌های کلان هر نظریه‌پرداز از عناصر اساسی و انکارناپذیر نظریه‌های علمی وی می‌باشند. نظریات مطرح در حیطه تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نبوده و پیش‌فرض‌های فلسفی و متافیزیکی، نقطة اتکاء این نظریات به شمار می‌روند. به سخن دیگر می توان گفت مبانی فلسفی جایگاه رویش نظریه‌ها در تعلیم و تربیت می باشند. در این مقاله سعی شده  تا با بررسی بخش‌هایی از آرای فلسفی صدرالمتالهین، دلالت‌های تربیتی آنها مورد بحث قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Report from Mullah Sadra’s Philosophical Views and their Educational implications

نویسنده [English]

  • Narjis Sadjadieh
چکیده [English]

Philosophical   presumptions and general theorizing views are from the basic and undeniable elements of scientific theories. In the area of education, the significant theories are not exempt from this general rule. The philosophical and metaphysical   presumptions are as the mainstay of the educational theories and provide them the theoretical and philosophical framework. The impact of general and philosophical theorizing views make the the philosophical basis as the main element of theorization. In this article the author is to analyze some of   philosophical   views of  Mullah Sadra  in the area of Education as the theoretical basis of educational implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendental theosophy
  • priority of being
  • analogicity of being
  • trans-substantial motion
  • education