بررسی فلسفه شخصی اساتید در زمینه تربیت دینی از منظر اساتید دانشگاه کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه کردستان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش به هدف بررسی فلسفه شخصی اساتید در زمینه تربیت دینی، با رویکرد کیفی و نمودنگارانه انجام شد. شرکت­ کنندگان در تحقیق 11 نفر از اساتید دانشگاه کردستان بودند که با نمونه­ گیری هدفمند به روش­ گلوله برفی تا اشباع نظریِ داده­ ها انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه پیمایشی با روش هدایت کلیات، و جهت تحلیل داده­ ها از روش نمودنگاری تکاملی استفاده ­شد. یافته­ ها در سه دسته پیش‌فرض‌ها و اصول و روش‌ها طبقه‌بندی گردید. به باور استادان، تربیت دینی در شرایط فعلی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. از این رو، به اساتیدی نیاز دارد که در آنها تربیت و تربیت دینی نهادینه شده باشد و با گفتار و عمل خود، آشکارا و نهان برای کمال دانشجویان تلاش کنند. آنان با اهمیت دادن به زیرساخت­های اخلاقی و دینی و با توجه به اصل آزادی فکر و عمل و در کنار آن با الگومحوری خود، باید چهره­ ای از دین را برای دانشجو به تصویر بکشند که دغدغه­ اوست. برای این، استاد لازم است دانشجو و زمینه‌های خانوادگی و فرهنگی او را شناخته، وی را به سوی کردار راستین دینی به دور از ریا کشانده و خود در این کار پیشگام باشد ولی هر گاه لازم شد، دوستانه و مشاوره‌گونه دانشجو را راهنمایی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of personal philosophy in religious education : university teachers' perspective in Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Shadi Mohammadi 1
  • Keyvan Boland Hemmatan 2
  • Khalil Gholami 2
1
2
چکیده [English]

The main aim of this research was the investigation of the personal philosophy in religious education using qualitative and phenomenological approach. The participants in this study were 11 Kurdistan University's teachers selected through stratified random sampling to theoretical suffusion of data. To gather the data, scale factoring interview with holistic guiding was used and the analysis was developmental phenomenology. The findings were categorized in three groups, namely, presuppositions, principles, and methodologies. The participants believed that the current position of religious training is not ideal. Therefore, the need is felt for the teachers who have institutionalized their religious education and by  congruency of their words and actions, act, visibly or invisibly, to develop and perfect students.. These teachers, emphasizing the moral and religious substructures in the light of freedom of thinking and action and pattern presentation, should portray the kind of religion that he desires; such teachers should be familiar with familial and cultural background of the families to direct him to real religious actions far from duplicity. The teachers should be pioneer in the actions and provide friendly and consulting guidance, if need be

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Religious education
  • personal philosophy
  • snowball sampling
  • Theoretical saturation
  • phenomenography
  • developmental phenomenography