ماهیت دینی تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم

چکیده

امکان دینی ساختن علوم انسانی و از جمله دانش تربیت، از مباحث مهم فراروی اندیشمندان مسلمان است. در این مقاله پس از ارائة تعاریفی از علم دینی دو تعریف اختیار شده است:
1.‌‌ دانش تجربه‌ای که از مبانی، اهداف، اصول و آموزه‌های دینی متأثر شده و رنگ و عطر جدیدی یافته است.
2. مجموعه‌ای از معارف دینی که در یک موضوع خاص (مثل تربیت) استخراج، تدوین و تنظیم شده‌اند.
به نظر می‌رسد امکان دینی ساختن دانش تربیت، به هر دو معنای فوق ممکن است. مبانی، اهداف، ارزش‌ها و آموزه‌های غیرتجربی می‌تواند در جهت‌دهی یک علم تجربی مؤثر باشد. شواهد متعدد مؤید این مطلب است و بدین جهت می‌توان مدعی امکان پدید آوردن تربیت اسلامی به معنای اول شد. مهم‌ترین بحث برای اثبات معنای دوم علم دینی و تربیت اسلامی، قلمرو دین است که با روشن شدن این مطلب که مهم‌ترین رسالت دین هدایت انسان‌ها به سوی کمال انسانی آن‌هاست که هدف تربیت نیز می‌باشد و با توجه به شواهدی که گویای آن است که دین در انجام رسالت خود کوتاهی نکرده است، می‌توان مدعی امکان استخراج نظام تربیتی اسلام شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Religious Essence of Education

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Hashemi
چکیده [English]

The possibility of  Islamization of humanities (and Educational Sciences as one them), has been an important discussion  among the Muslim thinkers in recent years. Several definition of  Islamized science have been suggested  through this article and among them two definitions have been considered as the most appropriate ones as below:
1st   definition :The Islamized science is an empirical science which has been influenced by Islamic principals and teachings and has found a new form and shape.
2nd definition: The Islamized science is a collection of religious teachings which is collected,compiled and regulated  in a particular subject (such as Educational Sciences) It seems to be possible to Islamize the  Educational Sciences based on above mentioned definitions.
Non- empirical principals, goals, values and teachings can be very influential on an empirical science. Many reasons can prove this influence and based on this influence, the author believes that Islamic educational sciences can be formed  according to the first definition.
 
To prove the application of the second definition, it is necessary to clarify the area of religion functions. Since the most important mission of a religion is to guide the people toward  spiritual perfection and it is completely similar to the goal of education, and according to lots stable reasons and witnesses, the religion  has preserved its deep and perfect mission, the author believes the Islamized  Educational Sciences can be derived from religion of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Islamic education
  • Islamized science