مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از منظر قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

طرز تلقی همانندی انسان و حیوان در غریزة جنسی و فقدان بینش وحیانی در نظام تربیتی در جوامع بشری امروز، ازمهمترین عواملی‌است که بنیان خانواده را متزلزل کرده واخلاق اجتماعی را آسیب‌زده وسلامت روانی بشررا با مشکل‌جدّی روبه‌رو ساخته است. آگاهی از مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از دیدگاه وحیانی زمینه‌ساز تصحیح نگرش‌ها، رشد تربیت اخلاق اجتماعی و ارتقای سلامت روانی خانواده‌ها خواهد بود. میل جنسی، زیبادوستی، تمایل به معنویت و فضیلت، گرایش به محبت و انس ازجملة این مبانی است که از هریک تعدادی اصول تربیتی استتنباط می‌گردد.
هدف این مقاله تبیین این مبانی فطری و اصول کشف شده از آنهاست که در قرآن و حدیث به آن پرداخته شده است.
روش این مقاله نیز روش هرمونتیک و تفسیر و تحلیل متون آیات و احادیث معصومان(ع) است.
یافته‌های این تحقیق شامل دوازده اصل تربیتی است که در نظام تربیت جنسی از دیدگاه اسلام، محور است و لازم است در آموزش و پرورش دختران و پسران نوجوان و جوان مورد توجه قرار گیرند و شناخت و باور و عواطف و احساسات و اخلاق و رفتار مربی و متربی براساس آنها سامان پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Principles of Wife & Husband Relations from Quranic and Narrations Perspective

نویسنده [English]

  • Ali Naqi Faghihi
چکیده [English]

The attitude  including the similarity  of sextual  instinct between  human  and animal, and the lack of  having a religious insight about it in today’s society  are considered as the main pathological factors in human relations spoiling the  basis of the family and  endangering the man’s psychotic health.
Being  aware of  the educational principles of   wife & husband relations  from the religious viewpoint.
can  make a path  toward  human spirituality and promotion of moral values in society and among familes. Sexual desires, aesthetic motivation, tendency to spirituality and moral virtues, tendency to affection are among the most important  principles which can be extract from some educational  principles.
This article is to explain the natural basis and discovered principles through Quranic verses and narrations.
  Harmonistic approach and interpretation of  Quranic verses and Shia Imams narrations were used in this article .The results of this research indicates that there are 12 fundamental principles in Islamic sextual  educational system extracted from  Quranic verses and the holy prophet and Shia Imams narrations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foundation of sex education
  • Principles of sex education
  • Religious attitude towards
  • sex education
  • sex education and promotion of psychotic health