تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علاطه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

توسعه هرچه بهتر روابط صحیح اجتماعی افراد یک جامعه، بستگی به تدوین و ارائه تربیت اجتماعی برپایة فرهنگ، عقاید، اهداف و سیاست‌های تربیتی آن جامعه دارد. از آنجا که فرهنگ جامعة ما فرهنگ اسلام است، بر پیروان این مکتب، خصوصاً اولیای تعلیم و تربیت جامعه لازم است در مرحله اول به تبیین و تشریح قواعد موجود در تربیت اجتماعی مطلوب و منطبق بر موازین اسلامی اقدام کنند.
این مقاله برای وصول به این مقصود نخست به ارائه تعریف تربیت اجتماعی براساس سخنان حضرت علی(ع) پرداخته، آنگاه مبانی و اصول تربیت اجتماعی را بر مبنای نهج‌البلاغه استخراج و تبیین خواهد نمود. تحقیق حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی است.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تحلیل محتوا استفاده شده است. این روش، در پی برجسته‌سازی محورهای یک موضوع یا یک متن با هدف تحلیل، توصیف و ارائه موقعیت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining foundations and principles of social education in Nahj-ol-Balagheh

نویسندگان [English]

  • Saeed Beheshti 1
  • Mohammadali Afkhami Ardakani 2
1
2
چکیده [English]

All the better development of social right relations among people living in one society, is dependent upon providing and presenting social education based on culture, believes and educational policies of the society. Because our society culture is culture of Islam, it is duty of Islam followers especially authorities of education to explain and describe ideal social education according to Islamic basics.
In order to meet such an aim, the present article, first, provides a definition for social education on the basis of Imam Ali (Pbuh) and then, it extracts as well as explains basics and foundations of social education based on Nahj-ol-Balagheh.
   It is among applied studies, and to analyze information, method "content analysis" has been used. It is important to note that this method aims at highlighting axes of one subject, or one text with the purpose of analyzing, explaining and presenting situations

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • social education
  • Social education Foundations
  • Social education Principles