نویسنده = ������������ ������ ������
دشمن‌شناسی در تربیت سیاسی از منظر فقه تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.30471/edu.2022.8711.2619

سید نقی موسوی


تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 7-28

علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی