نویسنده = محمد شریف طاهرپور
جستاری بر مبانی، اصول و روش‎های پرورش حبّ ذات متعالی از دیدگاه اسلام

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 27-51

10.30471/edu.2021.6207.2203

محمد شریف طاهرپور؛ فاطمه آزادمظلوم؛ علی ایمانزاده


تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 39-65

10.30471/edu.2018.3524.1694

محمد شریف طاهرپور؛ محمدرضا شرفی


تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 51-73

محمد شریف طاهر پور؛ محمدرضا شرفی؛ خسرو باقری؛ جهانگیر مسعودی