نویسنده = ������������ ���������������
آثار صله‌رحم از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی و کاربردهای تربیتی آن

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 81-114

باقر غباری‌بناب؛ علی‌نقی فقیهی؛ یداله قاسمی‌پور


مطالعه تطبیقی سبک‌های فرزندپروری

دوره 2، شماره 3، اسفند 1385، صفحه 115-140

محسن شکوهی‌نیا؛ اکرم پرند؛ علی‌نقی فقیهی