نویسنده = حسنعلی بختیار نصرآبادی
تحلیلی بر مولفه‌های زیبایی‌شناختی در معماری فضاهای آموزشی با توجه به رویکرد اسلامی

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 29-49

آمنه بختیار نصرآبادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ مریم انصاری


جایگاه اندیشه و اندیشیدن در نظام تربیتی اسلام

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 125-140

علی قاسم‌پور دهاقانی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 105-126

رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


درآمدی بر معرفت‌شناسی سهروردی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 161-180

سید حسن هاشمی اردکانی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1386، صفحه 193-217

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد رحمان‌پور