نویسنده = ���������� ���������� ��������������
روش تربیتی تذکر در قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 57-92

محمدرضا قائمی‌مقدم


موعظه و نصیحت در قرآن

دوره 2، شماره 3، اسفند 1385، صفحه 217-255

محمدرضا قائمی‌مقدم


روش عبرت‌دهی در قرآن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 9-38

محمدرضا قائمی مقدم