روش تربیتی تذکر در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تذکر، روشی برگرفته از قرآن است که عبارت است از گفتار و یا رفتاری که از مربی سر می‌زند تا متربی را نسبت به آنچه از یاد برده و یا از آن غفلت کرده و یا از آن بی‌خبر است و اطلاع از آن برای او لازم است، آگاه سازد و احساسات او را در قبال آنها برانگیزد. نتیجة این روش، هوشیار شدن و متذکر شدن متربی و ایجاد نوعی بیداری برای طی مسیر هدایت در اوست. ارجاع به گذشته خود فرد و دیگران، توصیه و سفارش، موعظه، تمثیل، مواجهه با وجدان، انذار و تخویف، سختگیری و فشار غیرمستقیم، و برخورد قهری و شدید، همه از شیوه‌های به‌کارگیری این روش است. تذکردهنده، مخاطب، محتوی، و شیوة تذکر، ارکان این روش را تشکیل می‌دهند که هرکدام دارای ویژگی‌ها و شرایطی هستند. تأثیر مفید و کارآمدی روش تذکر در گرو رعایت این شرایط است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Method of Notification in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Ghaemi Moghadam
چکیده [English]

Notification is a derived method from the Holy Quran that consists of speech or action of a mentor to inform and inspire mentored of something that he has forgotten, neglected, or is unaware of and should be remind of. The consequence of this method is awareness of the mentored so he can step in the right path. Ways of applying this method include referring to the past of the mentored and others, advice, personification, encountering conscience, warning, indirect pressure, and rigorous encounter. The mentor, mentored, content, and notification method are the bases of this method, each of which has certain specifications and conditions. The effectiveness of the notification method depends of observance on its conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Notification Method
  • Remembrance
  • Islamic education
  • Education in Quran
  • educational methods