دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 1-216 
فرا ـ فلسفه تربیت دینی

صفحه 9-26

کیوان بلندهمتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده


درآمدی بر معرفت‌شناسی سهروردی و دلالت‌های تربیتی آن

صفحه 161-180

سید حسن هاشمی اردکانی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس

صفحه 181-195

خلیل سلطان القرائی؛ اکبر سلیمان‌نژاد