بررسی احادیث در زمینة راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی متون حدیثی در زمینة عوامل مؤثر در انحرافات جنسی کودکان و نوجوانان و راه‌های پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی است. در این تحقیق با استفاده از روش هرمنوتیک و روش اجتهادی، متون آیات و احادیث معصومان(ع) در زمینة شیوه‌های تربیتی پیشگیری از رفتارهای جنسی نابهنجار در نوجوانان و جوانان، بررسی گردیده و به تفصیل و تحلیل محتوای آنان پرداخته شده است.
در متون دینی به منظور پیشگیری از انحرافات جنسی و پرورش رفتارهای سالم جنسی در بین کودکان و نوجوانان، به ‌والدین به ‌عنوان نزدیک‌ترین افراد به‌ آنان، آموزش‌هایی داده شده است. در این آموزش‌ها به‌ دو دسته عوامل خانوادگی و محیطی (اجتماعی وفرهنگی) توجه ویژه شده است. درمورد دستة اول رفتارهای پوششی درخانواده، عفاف کلامی وجلوگیری ازبیان کلمات سخیف جنسی هنگام خشم وناراحتی نسبت به کودکان و نسبت به یکدیگر (بین پدر و مادر) و حجاب اتاق خواب و مراقبت‌های ویژه در مورد کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان در مسائل جنسی، تنزیه محیط زندگی از تحریکات جنسی، پرهیز والدین از رفتارهای کلامی و غیرکلامی نابهنجار جنسی در مقابل کودکان، ازجمله آموزش‌ها در این زمینه است. در مورد دستة دوم سالم‌سازی محیط مدرسه، سالم نگه‌داشتن ارتباطات همگنان به‌دور ازشکستن هنجارها، مراقبت‌های اجتماعی فرهنگی دربارة مطالعه ودیدن مجلات، ماهواره، اینترنت، پاکسازی جامعه از الگوهای ناسالم اجتماعی که می‌تواند آسیب‌هایی را درجهت رشد ناسالم جنسی دربین کودکان، نوجوانان وجوانان به بار آورد؛ ازجمله آموزش‌ها در زمینة عوامل محیطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Narrations in Educational Strategies to Prevent Sexual Misconduct of Adolescents and Youths

نویسنده [English]

  • Ali Naghi Faghihi
چکیده [English]

The aim of this research is to analyze the narrations about influential factors in sexual misconduct of adolescents and youths and preventive strategies. In this research, using hermeneutic and investigational method, the verses of the Holy Quran and narrations of the infallibles concerning educational methods of preventing sexual misconduct in adolescents and youths have been analyzed.
In religious texts, in order to prevent sexual misconduct and nurture healthy sexual behavior among children and adolescents, the parents are given some directions. In these directions, special attention is paid to two main categories of factors: domestic and environmental (societal and cultural). The first category of directions consists of covering behavior in the family, speech chastity and not using of absurd sexual expressions to express anger toward children or spouse, separating bedrooms, special attention and care toward curiosity of children and adolescents toward sexuality and purifying the living environment of sexual stimuli. The second category of directions consists of purifying the school environment, maintaining healthy relations with friends without breaking the norms, socio-cultural supervisions in reading magazines, watching satellite channels, surfing Internet, and purifying the society of unhealthy role models that can impact the healthy sexual growth of children, adolescents, and youths.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Misconduct
  • Domestic Factors
  • Societal Factors
  • Identifying Sexual Misconduct Preventive Strategies