تأملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تأکید بر نقش و جایگاه مغفول معنویت و چگونگی توجه به آن در برنامه‌های درسی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. از این رو پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق نظری-تحلیلی از طریق بررسی و مقایسه اسناد و منابع مختلف پیشنهاد می‌کند که پرورش معنویت در دانشگاه‌ها باید در قالب دو رویکرد موضوع محور و تلفیقی مورد توجه قرار بگیرد. در حالی که در رویکرد اول به معویت مستقیماً از طریق دروس خاص و مرتبطی همچون معارف اسلامی، عرفان و اخلاق اسلامی و تاریخ اسلام توجه می‌شود، در رویکرد تلفیقی رشد و پرورش توانایی‌ها و ظرفیت‌های معنوی و روحانی دانشجویان به روح حاکم و خصلت اصلی برنامه‌های درسی دانشگاهی تبدیل شده و از ظرفیت‌های مجموعه دروس تخصصی رشته‌های مختلف استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking the Place and How of Bringing Up Spirituality in Higher Education Centers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Zahra Mashaalahi Nejad 2
چکیده [English]

The main of this study is the emphasis on the neglected role and place of spirituality conditions in the lesson plans of universities and higher education centers. This research is theoretical-analytical based on the investigation and comparison of different sources in two sections, namely, topic-oriented and mixed-method approach. In the first approach, the spirituality is directly emphasized through formal courses such as Islamic teachings, ethics, and Islamic history; in the second approach, however, development of spirituality and spiritual capacities  is seen as the main characteristics of university education and the capacity of special courses in different fields are employed for development of spirituality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality
  • spiritual training
  • Islamic morality
  • higher education