نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی‌ انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

فمینیسم دارای نحله‌های مختلفی است که با فمینیسم لیبرال شروع شده و به فمینیسم سیاه و اکوفمینیست و پست‌مدرن و حتی فمینیسم اسلامی رسیده است. این نحله‌های مختلف، در مورد تفاوت و تساوی زن و مرد نیز دیدگاه‌های متفاوتی دارند. از جمله فمینیسم لیبرال بر برابری زن و مرد، فمینیسم رادیکال بر برتری زن بر مرد و فمینیسمِ پست‌مدرن بر تفاوت زن و مرد و ویژگی‌های خاص هر یک تأکید دارند. این مقاله با نگاه نقد بیرونی به بررسی مسئله برابری یا تفاوت از منظر آیات قرآن و روایات معصومان(ع) پرداخته و با تمسک به دوازده دسته دلیل نقلی، به تبیین تفاوت زن و مرد از نگاه اسلام پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism on Liberal Feminism Ideas about Equality of Men and Women from Quran and Tradition Point of View (Based on Anthropological Bases of Islamic Education)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Husseini Zadeh 1
  • Mohammad Reza Sharafi Jam 2
  • Ali Reza Sadegh Zadeh Ghamsariا 2
  • Khosro Bagheri 2
1 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Research Institute of Hawzah & Univeristy
2 Faculty Member of Tehran University
چکیده [English]

Various branches are attributed to feminism which liberal feminism is the first of them and black feminism, post modern feminism and even Islamic feminism are the other ones can be considered in its historical career. All the branches discussed different ideas about equality or inequality of men and women and their differences. While liberal feminism insisted on equality of men and women, radical feminism emphasized the superiority of women over men and post modern feminism referred to their differences and unique features, in particular. With a criticizing approach, the present article is to study the problem of equality of men and women and the differences between them from Quran and Shiite Imams (peace be upon them) perspective. Applying twelve traditional reasons, it explains the differences between men and women from an Islamic approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • liberal feminism
  • equality
  • criticism of equality
  • criticism of liberal feminism
  • Anthropology