پیامدهای تربیتی آموزشِ نظام احسن از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

چکیده

پایه‌گذاری اهداف تعلیم و تربیت بر‌اساس آموزه‌های دینی و ایجاد افق روشن برای نسل جوان، نگاهی عمیق به باورهای دینی و ارائه روش‌ها و تکنیک‌های جدید را می‌طلبد. در این مقاله به هدف تبیین مبانی فکری نظام احسن در هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، به‌ویژه تأثیرگذاری در ایجاد بینش و حیطة ‌یادگیری، ضمن اشاره به جایگاه نظام احسن در تفکرات انسانی به تحلیل سیمای قرآنی و رویکرد آن در مبانی فکری پرداخته می‌شود و سپس با توجه به آثار و دلالت‌های تربیتی این موضوع در بخش تربیت اخلاقی، عقلانی، پیشنهاداتی در ارتباط با شیوه آموزش رسمی و تأثیرگذاری آن در بعدِ شناختی ارائه و به تناسب آن الگوی یادگیری در تربیت زیبایی‌شناختی که امروزه در آموزش مورد توجه بسیار است، اشاره می‌شود. در این مقاله از روش اسنادی تحلیلی در جهت تبیین مبانی فکری و استخراج دلالت‌های تربیتی استفاده گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Outcomes of Excellent Education System (The Best of Possible Worlds); From the Viewpoint of Islam

نویسندگان [English]

  • Mohammad Najafi 1
  • Zohreh Mottaghi 2
1 Faculty Member, University of Esfahan
2 M. A. Student in History and Philosophy of Education, University of Esfahan
چکیده [English]

The establishment of educational objectives based on religious teachings and the creation of a clear horizon for younger generation requires deeper view toward religious belief and claims new methods and techniques.
Therefore, to explain the philosophical bases of an excellent system in ontology, anthropology and theology and its application in education, particularly its influence in providing insight and cognitive domain, not only the position of an excellent system in human thinking is mentioned, but also it referred to the Quran and its approach to the philosophical bases described for that system. Then the article discusses the effects and educational implications of an excellent system on moral and rational education. Some suggestions being considered here regarding formal educational method and its influence on later cognitive processes and at the end, it presented the way it meets with the aesthetic educational method which is used in education today. To justify the philosophical bases and educational implications, an analytical method was used.