سیمای مهدویت در برنامه‌های آموزشی مدارس: رویکردی به فلسفه‌ تربیتی انتظار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی سیمای مهدویت در برنامه آموزشی مدارس است. سؤالاتی که در این تحقیق به آنها پرداخته شده عبارتند از:
آیا آموزش و پرورش عمومی کشور اساساً اهدافی را در زمینه گسترش تفکر و فلسفه مهدویت مد نظر قرار داده است؟ و یا به طور نظام‌مند در پی­ تحقق چنین اهدافی است؟ آیا در این باره برنامه­ آموزشی و درسی مناسبی طراحی شده است؟ آیا تصویر مطلوبی از سیمای مهدویت در برنامه­های درسی ارایه می­شود؟ به منظور پاسخگویی به پرسش‌های مزبور با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به بررسی اهداف کلی و اصول مندرج در طرح کلیات آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، اهداف آموزش و پرورش در دوره­های سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و کتاب‌های درسی هدیه­های آسمانی، فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی، کتب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی، تعلیمات اجتماعی و فارسی دوره راهنمایی و کتب قرآن و تعلیمات دینی و دانش اجتماعی دوره متوسطه پرداخته شد. یافته‌ها به طور کلی حاکی از آن است که در منابع مزبور توجه نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده­ای در حوزه هدف‌گذاری و تدوین محتوا در خصوص گسترش تفکر مهدویت وجود ندارد. جزئیات یافته‌ها در مقاله به تفضیل ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mahdawiat in School Curricula: With an Approach to Educational Philosophy of Expectation

نویسنده [English]

  • Rahmatollah Marzoughi
Assistant Professor, Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the features of Mahdawiat in school curricula. This research attempts to answer the following questions: Has the educational system of Iran designed goals to develop the culture of Mahdawiat? And does Iran systematically pursue these goals? Does the academic system enjoy curricula enriched with this culture?
In order to address the aforementioned questions, quantitative content analysis is deployed to study the main goals and principles mentioned in the Overview of Iran's Educational System proposal; goals of educational system in elementary, middle and high school; Heavenly Gifts textbooks; elementary school Farsi and Social Studies textbooks; Religious Studies textbooks; middle school Farsi and Social Studies textbooks; and middle school Quran, Religious Studies, and Social Science textbooks.
The findings show a lack of systematic attention to developing the culture of Mahdawiat in the content design of the above educational sources. The findings will be discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public education
  • curricula
  • goals of education
  • textbook content
  • philosophy of Mahdawiat