بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

تربیت دینی یکی از اساسی‌ترین مسائل جوامع اسلامی است که بحث‌های فراوانی دارد. تبیین دقیق تربیت دینی و شناسایی عوامل و موانع تأثیرگذار در آن از مهم‌ترین مسائل مربوط به حوزه دین و تربیت است. مقاله حاضر، با محور قرار دادن این موضوع، در صدد بررسی این سؤال است که در تربیت دینی چه عواملی موثر است؟ و چه موانع اساسی بر سر راه تربیت دینی وجود دارد؟ به همین منظور، ابتدا مفهوم تربیت و تربیت دینی مورد بررسی قرار گرفته و سپس عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی7 تبیین شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی علاوه بر بررسی متن کامل نهج‌البلاغه در صدد تبیین عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی7 در نهج‌البلاغه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analytical Study of Factors and Obstructions in Religious Education According to Nahjul Balaghah

نویسندگان [English]

  • Akbar Salehi 1
  • Rahima Sadāt Tahami 2
1 PhD, Assistant professor of Tarbiyat Moallem University
2 M .A in philosophy of Education
چکیده [English]

One of the most basic issues of Islamic societies which have entailed profuse discussions is religious education. Precise explanation of religious education and identification of effective factors and obstacles in it are the duty of religion and educational sciences. This article, while focusing on this subject, seeks to find out as to what the effective causes of education are. What major obstacles is the religious education faced with?
For this purpose, first, the concept of education and religious education has been studied and thereupon the effective factors and obstacles to religious education have been investigated and analyzed in accordance with Imam Ali's sayings in Nahjul Balaghah. This research is a basic research conducted into the text of Nahjul Balaghah using an analytical – descriptive method to elaborate on the effective causes and barriers of religious education as seen by Imam Ali (a.s.) in Nahjul Balaghah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious education
  • effective factors in religious education
  • effective obstacles in religious education
  • Nahjul Balaghah
  • Imam Ali