سازواری‌ها و ناسازواری‌های تلقین در تربیت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

روش تلقین، یکی از روشهای مورد استفاده در تربیت دینی است. برخی از کارشناسان تربیت دینی معتقدند در تربیت باید از روشهایی استفاده کرد که موجب تغییر نگرش متربی شود و چشم‌انداز شناختی در او ایجاد کند. از نظر آنان کاربرد تلقین، قبولی کورکورانه و عادت به یادگیری و یادآوری مکانیکی آموزه‌ها را در پیدارد و موجب ایجاد خصوصیاتی همچون تسلیم و انقیاد در متربی می‌شود. موافقان بکارگیری این روش در تربیت دینی نیز معتقدند، کاربرد روشهایی غیر از تلقین همچون روشهای عقلانی منوط به رشد عقلی در متربی است.
مقالهحاضر، به بررسی چالشها، پیامدها و محاسن ناشی از بکارگیری روش تلقین در تربیت دینی پرداخته و به تشریح ماهیت و مفهوم تلقین و تربیت دینی و سازواری و ناسازواری آن پرداخته است. از آنجایی که نمی‌توان در دوره‌های کودکی منتظر رشد فرایند عقلانی در متربیان شد و به آموزش عقلانی دین پرداخت، بنابراین در دوران کودکی، که دورة تمهید برای قلمرو اصلی تربیت دینی است، می‌توان از روش تلقین برای ایجاد برخی آداب و صفات انسانی و اخلاقی استفاده کرد. همچنین از این روش نیز می‌توان برای تثبیت ایمان در دوره
های بالاتر رشد بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consistency and Inconsistency of Indoctrination in Religious Education

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasempoor Dehaghani 1
  • Ebrahim Jafari 2
1 PhD Student of Curriculum in University of Isfahan
2 Associate Professor in University of Isfahan
چکیده [English]

The indoctrination method is one of the main methods in religious education.
Critiques of this method believe that we should use methods in education that lead to
attitude changes in pupils. They believe that indoctrination method is a mechanical
one that causes characters such as submission and obedience in pupils.
Supporters believe that application of other methods such as a rational one is
dependent on intellectual development and awareness in pupils, but we know that in
childhood period intellectual process development is very rare. They believe the
childhood is the right of religious education. We can use indoctrination method to
establish some habits, humanity and ethical characters. Also by this method, we can
stablize faith in upper developmental periods. So in this paper, we examine challenges,
outcome, benefits of application of indoctrination method in religious education and
consistency and inconsistency of it

کلیدواژه‌ها [English]

  • indoctrination
  • Religious education
  • rational education
  • consistency and inconsistency