بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسلام و آثار تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی فلسفه و حدود حجاب در اسلام و‌آثار تربیتی آن و نیز راهکارهای درونی کردن حجاب می‌پردازد. این بررسی از نوع توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای  و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا است. پس از بررسی فلسفة حجاب از دیدگاه قرآن، سنت، عقل و فطرت، دو فلسفة اساسی برای حجاب بدست آمد. نخست، جلوگیری از تحریک مردان در جامعه و دیگری حفظ امنیت زن تا هم از شرّ مزاحمان دور باشد  و هم بتواند به راحتی در جامعه رفت آمد کند. حدود حجاب زن در بعد فردی این است که تمام بدن به غیر از وجه وکفین (گردی صورت و دستها تا مچ) را از نامحرم بپوشاند ولی این پوشش در محیط خانواده، نزد محارم لزومی ندارد. با وجود این، زنان در محیط اجتماعی باید از هر گونه جلب نظر بپرهیزند حتی در سخن گفتن و راه رفتن. مهم ترین آثار حجاب در  بعد فردی، مصونیت، آرامش و امنیت زن و در بعد خانوادگی، استحکام وثبات خانواده و در بعد اجتماعی، و سلامت اخلاق جامعه است. روشهای درونی کردن حجاب نیز عبارتند از ارتقا و تقویت اینمان به خدا، اطلاع رسانی در زمینه حجاب، بیان فلسفه حجاب وآثار مثبت آن، معرفی الگوهای والای حجاب و ... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Philosophy and Realm of Hejab in Islam and its Educational Effects

نویسندگان [English]

  • Maryam Azimian 1
  • Saeed Beheshti 2
1 MA of History and Philosophy of Islamic Education.
2 Associate Professor Department of Education, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This article reviews philosophy and limitations of Hejab in Islam and its educational
effects as well as methods for internalization of Hejab.
After reviewing philosophy of Hejab in Quran, sunah, reason and inward view, two
basic philosophies of Hejab were obtained. First, preventing men’s motivation in
society and then maintaining women’s security. The indivitual impact of women’s
Hejab is to cover the whole body except the face and two hands from strange men
but this covering is not necessary in family. However, women in society should
avoid attraction even in speaking and walking.
The most important effects of Hejab in individual side are tranquility and women
safety. The domestic impact of Hejab is strengthing the family. In addition, the
social impact of Hejab is the ethical health of the people of society.
Methods of internalizing Hejab are: increase belief in God, informing others about
Hejab, explanation of the philosophy of Hejab and their good effects and
introduction of better examples of Hejab…

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hejab
  • principles of Hejab
  • dimensions of Hejab
  • effects of Hejab
  • Religious education